HOV-busverbinding blijft over Oosthoutlaan lopen

Foto: Gemeente Teylingen

Voorhout – Een op het laatste moment gewijzigde motie van CDA, GroenLinks, PvdA en Fractie Piket over de verkeersveiligheid op de Oosthoutlaan in Voorhout na de komst van de HOV-busverbinding, is door een meerderheid van de Teylingse gemeenteraad verworpen.

Na de aanleg van de noordelijke randweg in Voorhout zal de nieuwe Hoogwaardige Openbaar Vervoer-busverbinding (HOV) tussen Noordwijk en Schiphol gaan rijden over de Oosthoutlaan. De vier fracties vinden het echter minder gewenst als de HOV-busverbinding gaat lopen over deze laan, omdat eerder in het gemeentelijke verkeers- en vervoerplan de Oosthoutlaan is aangemerkt als een wijk- en niet als een gebiedsontsluitingsweg. Zij zijn van mening dat bij het tracé voor de HOV de verkeersveiligheid in het algemeen en die voor de zwakke verkeersdeelnemers (voetgangers en fietsers) in het bijzonder altijd uitgangspunt moet zijn, maar dat het voorgestelde tracé daaraan niet kan voldoen. Om dat te bevorderen willen de vier fracties dat de maximale snelheid op de Oosthoutlaan voor het autoverkeer terug wordt gebracht van 50 naar 30 kilometer per uur. Daarnaast moet in overleg met de provincie Zuid-Holland en busvervoerder Arriva gekeken worden of er een alternatief tracé voor de snelbus mogelijk is, zoals bijvoorbeeld via de Componistenlaan en de Bollen- en Teylingerdreef.

Eerder had het college van burgemeester en wethouders al laten weten dat zij niets ziet in het veranderen van het al enkele jaren geleden door de gemeenteraad vastgestelde tracé voor de HOV. Daarnaast zou het laten lopen van de busverbinding via de Schoutenlaan en de Teylingerdreef de gemeente ook veel extra geld gaan kosten. VVD, Trilokaal, D66 en ChristenUnie konden zich daarom niet in de motie vinden, waarna deze bij meerderheid werd verworpen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in