Huurappartementen op stationslocatie Voorhout

Voorhout – Er moeten zo’n 75 tot 90 woningen komen op de zogenoemde stationslocatie in Voorhout. Daarnaast wordt onderzocht of er ook een nieuwe bibliotheek kan komen in dit nieuwbouwplan.Dat kregen de raadsleden van de gemeente Teylingen maandag te horen tijdens een eerste presentatie over de plannen voor de ontwikkeling van het gebied dat ligt nabij de spoorweg, Jacoba van Beierenweg en Componistenlaan. Het is de bedoeling om daar appartementen te realiseren welke door woonstichting Stek zullen worden gebouwd. De helft zal bestaan uit sociale huur en de andere helft van de appartementen uit middeldure huur. Het hoge percentage sociale huurwoningen is mogelijk doordat de betreffende grond voor het grootste deel in handen van de gemeente is. Als er alleen appartementen worden gebouwd zal het te bouwen appartementencomplex waarschijnlijk zo’n 3 à 4 bouwlagen hoog worden. Mocht het financieel ook mogelijk zijn om een nieuwe bibliotheek in het plan op te nemen, dan zal het complex uit zo’n 4 à 5 bouwlagen gaan bestaan. In totaal zouden er zo’n 75 tot 90 huurwoningen moeten komen. In verband met de ligging nabij de spoorweg zullen er extra geluidwerende voorzieningen moeten worden getroffen. Ook wordt gekeken of de parkeernorm kan worden aangepast om de bouw van meer woningen mogelijk te maken, zo bleek maandag tijdens de presentatie voor de raadsleden. Een onderzoek naar de mobiliteit zal daarvan onderdeel uitmaken. Bij de planvorming is het uitgangspunt om de jaarlijkse kermis te handhaven op de parkeerplaatsen bij het station. Mocht dat onverhoopt niet mogelijk zijn, dan zal daarvoor naar een alternatief worden gekeken.Het is de bedoeling dat er later dit jaar meer bekend wordt over de invulling van de stationslocatie in Voorhout. Dan zullen ook omwonenden betrokken worden bij het opstellen van de plannen.

2 REACTIES

  1. Ik zou graag meer willen weten zodra dit bekend is. Ziu u mij daar over kunnen mailen op dat moment?
    Groetjes Kimberley

  2. Is gewoon een veldje bij een rotonde. In bouwplannen wordt nooit berekend hoe geluid zich verplaatst, maar een kind kan bedenken dat geluid niet weg kan op een volgebouwde rotonde. Ook niet handig om stationslocatie nog verder vol te bouwen en je daarmee alvast te beperken voor mobiliteit in de toekomst.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in