Huurwoningen op oude Plus-locatie

Voorhout – De eigenaar van de oude Plus-locatie aan de Herenstraat in Voorhout wil zestien huurwoningen bouwen op het terrein van de voormalige supermarkt.

Op het perceel Herenstraat 68 in Voorhout waren in het verleden de Plus-supermarkt en later een Poolse supermarkt gevestigd. De gemeente Teylingen heeft vorig jaar bekeken of het mogelijk was het perceel te verwerven om daarmee een passende herontwikkeling in het centrum van het dorp mogelijk te maken. Na een onafhankelijke taxatie bleek echter de vraagprijs voor de gemeente te hoog en is afgezien van verdere pogingen tot verwerving van het perceel. Na het stoppen van de gesprekken met de gemeente heeft de eigenaar het perceel, dat bestaat uit het pand en parkeerplaatsen, aan een private partij verkocht. Die partij heeft nu een principeverzoek bij de gemeente ingediend voor de bouw van zestien beneden- en bovenwoningen. “Het schetsplan voorziet in een stedenbouwkundig verantwoorde invulling van de locatie met woningen. Het amoveren van het bestaande in de omgeving detonerende winkel-/bedrijfspand leidt tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering”, laat wethouder Marlies Volten aan de gemeenteraad weten.

Volgens de wethouder levert het plan met zestien huurwoningen, waarvan acht sociale bovenwoningen, een positieve bijdrage aan de bouw van extra woningen conform het Woonprogramma 2020-2024. Het plan voorziet in voldoende parkeerplaatsen (28) volgens de gemeentelijke nota Parkeerbeleid, met een kleine plus voor de omgeving. De insteek is dat het deel van het parkeerterrein met twaalf parkeerplaatsen direct grenzend aan de Herenstraat in eigendom wordt overgedragen aan de gemeente en openbaar toegankelijk gebied wordt, zodat de parkeerplaatsen daar voor algemeen gebruik zijn en mede ten goede kunnen komen van omwonenden en centrumbezoekers. De overige zestien parkeerplaatsen worden aangelegd op privéterrein.

1 REACTIE

Laat een antwoord achter aan W boot Annuleer reactie

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in