Foto: Gemeente Noordwijk

Noordwijk – De gemeenteraad van Noordwijk is ontevreden met de manier waarop het bestuursorgaan Holland Rijnland te werk gaat. Er is brede steun voor een raadswerkgroep die hier verbetering in moet gaan aanbrengen.

Nog te vaak is er het gevoel, dat raadsleden niet of nauwelijks invloed hebben in dit gemeentelijk samenwerkingsverband. Het initiatief van commissielid Joseph Evers (D66) om een raadswerkgroep in het leven te roepen, kreeg dinsdagavond brede steun van de politici. Wellicht worden in de toekomst ook aan andere gemeenteraden hierbij betrokken.

Ook burgemeester Wendy Verkleij herkende het gevoel, dat er te vaak ‘getekend moet worden bij het kruisje’. Zij adviseerde, dat deze raadswerkgroep gaat kijken naar alle organisaties, waar Noordwijk samen met andere gemeenten in samenwerkt. Om zo te beoordelen, of de gemeente genoeg invloed heeft en hoe het controles op de gang van zaken en de communicatie met die organisaties verlopen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in