Noordwijk – Uit onderzoek naar de mogelijkheid van een internationale school is gebleken dat er wel degelijke vruchtbare grond voor is. Hoofdreden hiervoor is dat het aantal kinderen van arbeidsmigranten en kenniswerkers jaarlijks met 5,5 procent groeit in de streek.

Het onderzoek is uitgevoerd door economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio en is in gang gezet door een aantal schoolbesturen. Het onderzoek concludeert dat in de regio zelf momenteel geen publiek bekostigd internationaal basis-en voortgezet onderwijs wordt aangeboden en dat daarom een voorstel voor een dergelijke school in Noordwijk doorgang zou kunnen vinden.

De schoolbesturen werken momenteel aan een verdere uitwerking die in het voorjaar aan de raad wordt voorgelegd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in