Foto: website Timpaan

Sassenheim – Twee door het CDA, GroenLinks en de PvdA ingediende moties over de gang van zaken rond de huizenprijzen in het nieuwbouwplan Overteylingen-Oost in Sassenheim, hebben in de Teylingse gemeenteraad tot een tot in de kleine uurtjes durende felle discussie geleid.

Daarbij sprak VVD-raadslid Frank Beijk zijn ongenoegen uit over met name de opstelling van CDA-raadslid Sybrinne de Vries, die oud-VVD-wethouder Bas Brekelmans verantwoordelijk achtte voor de in haar ogen onbevredigende gang van zaken rond de verkoop van woningen in het plan Overteylingen-Oost. Er zou door het college onvoldoende rekening zijn gehouden met de door de gemeenteraad vastgestelde Woonvisie. Ook zou B&W onvoldoende regie hebben genomen, terwijl de verdeling en selectie van de koopwoningen in Overteylingen-Oost is overgelaten aan de projectontwikkelaar.

De wijze waarop met name het CDA zich afzette tegen het college en oud-VVD-wethouder Brekelmans stuitte VVD’er Beijk tegen de borst. Hij verweet zijn CDA-collega De Vries dat zij met moties kwam en daarover ellenlange betogen hield, terwijl van te voren al vast stond dat de moties niet zouden worden aangenomen. Hij beschouwde de moties als “moties van wantrouwen of treurnis”. De meerderheid van de raad kon de moties ook niet ondersteunen, waardoor ze allebei verworpen werden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in