Jaaroverzicht 2018: november

Aan het einde van het jaar zet BO, de omroep van de Bollenstreek, de meest gelezen nieuwsberichten op een rij.


Noordwijk – De eigenaresse van hotel Sonnevanck aan de Koningin Astridboulevard wil graag aan het werk met een bouwplan. Een vertegenwoordiger van haar sprak in tijdens de raadsvergadering. Hij schetste de geschiedenis van besluitvorming. In 2007 sloot het pension. Vanaf 2010 is geprobeerd om het gebouw op te knappen en te vergroten. Als er groen licht leek te komen voor een plan ging het toch niet door. Volgens de inspreker heeft de ontwikkeling van het plan al 500.000 euro gekost. Wethouder Bakker meldde dat er een akkoord is, maar nog geen passend plan.

Noordwijk/Noordwijkerhout – Noordwijk en Noordwijkerhout hebben met instemming van alle partijen Lies Spruit, de burgemeester van Lisse, aangesteld als informateur.
Zij gaat verkennen welke coalities mogelijk zijn na de verkiezingen. De tijd om
een coalitieakkoord samen te stellen is zeer beperkt. Het nieuwe gemeentebestuur wordt namelijk al 2 januari 2019 geïnstalleerd, ook de nieuwe wethouders. De gesprekken met alle politieke partijen starten nadat de definitieve verkiezingsuitslag bekend is.
Aan de hand van de gesprekken brengt de informateur verslag uit, waarin onderbouwd is
aangegeven welke fracties door zouden moeten gaan met de coalitieonderhandelingen. Lies Spruit is “zeer vereerd”met de opdracht. 

Aan de Duindamseslag komt een permanent strandpaviljoen. De exploitant van het huidige paviljoen De Zeespiegel, de familie Borst, heeft een aanvraag ingediend voor een jaarrond paviljoen. In het huidige bestemmingsplan bestaat die mogelijkheid al, maar vanwege de kustveiligheid is er een uitgebreid onderzoek geweest en overleg met vele organisaties. Het nieuwe paviljoen moet acht meter van de duinvoet komen en de duinvoet zelf moet ook 11 meter verplaatst worden. Dat betekent dat het paviljoen 19 meter zeewaarts ten opzichte van de huidige situatie moet worden gebouwd. Dit is overleg met Rijnland, het ministerie van I en W en de provincie Zuid-Holland besloten.

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben dinsdag hun voorkeur uitgesproken over de aanleg van een lage beweegbare brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek. In 2014 hebben de samenwerkende overheden afgesproken om van de huidige buslijn 361 een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding te maken. Dit wil zeggen dat er tussen Noordwijk en Schiphol een snelle verbinding komt. De nieuwe brug komt ter hoogte van de Sportlaan in Lisserbroek. Naast de busbaan komen er een fiets- en voetpad op de brug. De komst van de brug heeft gevolgen voor de directe omgeving, omdat voor de aansluiting in Lisserbroek een aantal woningen en voorzieningen van de ijs- en skeelerclub moeten wijken. De nieuwe route van Noordwijk naar Schiphol is naar verwachting in 2022 geschikt voor hoogwaardig busvervoer.
In de provincie Zuid-Holland worden wegen en haltes aangepast om de bus vlot en betrouwbaar te kunnen laten rijden. In Lisse is afgelopen zomer de nieuwe centrumhalte in gebruik genomen. In het najaar worden in Noordwijk, Teylingen en Lisse nog een aantal bushaltes gerealiseerd en vindt voorbereidend werk plaats voor de realisatie van de overige haltes en doorstromingsmaatregelen voor de bus. De uitvoering hiervan is grotendeels gepland in 2019. Een aantal maatregelen wordt samen met andere projecten (Randweg Voorhout, Parallelboulevard Noordwijk) uitgevoerd in 2020-2021.

Naast de Kaninefaaten presenteerden ook diverse andere carnavalsverenigingen in de streek hun nieuwe prinsenparen. Zaterdag stelde in Lisse Prins Erik zich voor als 45-ste prins der Gaapstokken. Erik Turnhout wordt bijgestaan door pages Jessica Nieters en Megan van der Heijden.
In Noordwijk gaan Marcel en Carolien Mooijekind als prins Velo en prinses Caro voor in het carnaval van 2019. In Voorhout kozen de Bokken uit hun midden prins Ted en prinses Claudia. Mike Bakker regeert dit jaar in het Duinknijnenrijk (De Zilk) als prins Murphey. Zijn vriendin Margriet van Saase staat aan zijn zij als prinses Marli.
In Sassenheim kozen de Saksen hun nieuwe prinsenpaar.

 NZLokaal is woensdag de grote winnaar geworden van de verkiezingen in de fusiegemeente. De partij heeft de grote winst te danken aan de Noordwijkerhoutse stemmers. Daar pakten ze steeds de ruime meerderheid, goed voor 5 zetels.
Ook het CDA en de VVD kunnen tevreden zijn, ze komen net als NZLokaal uit op 5 zetels. Lijst Salman Noordwijk heeft in Noordwijk de grootste winst gepakt en komt uit de bus met 4 zetels. PUUR maakt een pas op de plaats en krijgt ook 4 zetels.
GroenLinks komt uit op 2 zetels; hekkensluiters D66 en PvdA moeten elk genoegen nemen met 1 zetel.

 B&W van Noordwijk eisen opheldering van de opstellers van de Kies Transparant Krant.
In de krant worden diverse aantijgingen over onoorbaar handelen van het college van B&W en specifiek wethouder Bakker gedaan. Het college vindt diverse suggesties misleidend en feiten onjuist. De Kies Transparant Krant is een dag voor de verkiezingen verspreid onder Noordwijkers, Noordwijkerhouters en Zilkers als bijsluiter van de Noordwijker en het Noordwijkerhouts Weekblad. Het is uitgegeven door A. Dik, P. v.d. Holst, L. Scholten, J. v.d. Ploeg en J. de Lange, leden van het Comité Noordwijk-Transparant.
Zij worden op korte termijn uitgenodigd om de juistheid van hun beweringen aan te tonen. Lukt dit niet, dan eist het college een rectificatie op de voorpagina van de genoemde huis-aan-huis bladen.

Formateur Lies Spruit heeft woensdag haar advies openbaar gemaakt over de nieuwe coalitie in de fusiegemeente Noordwijk. Uit gesprekken met alle acht partijen is gekomen dat de winnaars van de verkiezingen, NZLokaal, VVD en CDA, in de coalitie komen. Deze drie partijen willen er nog een vierde partij bij en hebben de voorkeur voor een andere winnaar, Lijst Salman Noordwijk. Wel is aangegeven dat er eerst een stevig gesprek met deze partij moet plaats vinden over uitspraken voor de verkiezingen over arbeidsmigranten en de positie van Noordwijkerhouters. Zelf geeft lijsttrekker Dennis Salman aan dat er tijdens de verkiezingscampagne scherp aan de wind is gezeild en dat hij graag het gesprek aan gaat. PUUR, dat jarenlang deel uitmaakte van de coalitie, heeft niet de eerste voorkeur van NZLokaal, VVD en CDA.

Bo, de omroep van de Bollenstreek, zit in zwaar weer. Door toegenomen kosten heeft de omroep het zo zwaar dat de twee arbeidskrachten wellicht ontslagen moeten worden. Dat bleek tijdens een presentatie in een commissievergadering in Noordwijkerhout. Bo werd vijf jaar geleden omroep voor alle vijf gemeenten conform landelijk beleid. Vijf jaar later blijkt dat de omroepbijdrage van de rijksoverheid, die de gemeenten doorsluizen, alleen genoeg is voor de vaste kosten (zonder de huidige 50 uur betaald werk). Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen droegen al extra bij. Een extra bijdrage voor volgend jaar is alleen nog toegezegd door Noordwijk en Teylingen. Bo heeft Lisse en Hillegom daarom om snelle steun gevraagd.​

Burgemeester Rijpstra pakt horeca-gelegenheden die alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar hard aan. ’t Zeepaardje, Home en the Champ kregen volgens Rijpstra al te maken met aanpassingen van de sluitingstijden. Rijpstra reageerde tijdens de raadsvergadering op vragen van raadslid Brink van Puur Noordwijk. De burgemeester verwees naar een eerder besluit van de raad om de toegang voor jongeren onder de 18 jaar niet te verbieden. Dat beleid werkt niet, meldde Rijpstra. Volgens hem worden elk weekend dronken pubers door de politie aangetroffen. Rijpstra meldde dat er welwillende ondernemers zijn, maar ook exploitanten die niet uit eigen wil zorgen voor verbeteringen en daarom treedt hij op.

Broekhuyzen Horecagroothandel of Horecaservice B.V. op het industrieterrein Gravendam aan de Walserij bestaat 100 jaar. Tijdens de viering maandag ontvingen zij het predikaat Hofleverancier. Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, reikte het recht tot het voeren van het Koninklijk wapen met de toevoeging “Bij Koninklijke beschikking Hofleverancier” aan de directieleden Rick en Joyce de Heij uit. 100 Jaar geleden huurde Maljard Broekhuizen (geboren in 1898, overleden in 1988) een stuk grond in Noordwijk aan de Duinweg voor de teelt van aardappelen. Op 14 november 1918, begon hij voor zichzelf met een handel in aardappelen. In 1920 kocht hij grond op de Herenweg 24 in Noordwijk. De eenmanszaak groeide uit van een onderneming in aardappelen tot horecagroothandel.

De gemeenteraadsverkiezingen hebben naast zetels voor de acht partijen ook drie raadsleden met voorkeursstemmen opgeleverd. Oud-wethouder Hans Knapp komt terug in de gemeenteraad. Hij kreeg 245 voorkeursstemmen. Hij krijgt bij de liberalen gezelschap van Gerard Duijndam. Hij schoof op met 180 stemmen. Jan de Ridder van het CDA kreeg 278 stemmen en mag ook in de gemeenteraad plaats nemen, onbekend is of hij dat gaat doen. Hij stopte twee jaar geleden met het raadswerk en ging met politiek pensioen.

 B & W hebben de gemeenteraad laten weten dat de samenwerking met Kondor Wessels/Bever Holding beëindigd is. Dit bedrijf was aanspreekpunt voor eigendommen gerelateerd aan vastgoedeigenaar Ronnie van de Putte. Het gaat om onder meer de locaties Vuurtorenplein, de voormalige manege aan de Northgodreef, het Gat van Palace en de voormalige drukkerij in de Schoolstraat. Geprobeerd is om vanaf begin 2016 een plan te maken voor alle locaties en dat leek in het begin goed te gaan. De uitleg van B & W is dat de andere partij niet voor kwaliteit koos, maar alleen zo veel mogelijk wilde bouwen en omdat er sinds november 2017 geen noemenswaardige stappen zijn gezet. De relatie gemeente Noordwijk en Van de Putte is al jaren beroerd.

 CDA’er Jan de Ridder, die met voorkeursstemmen in de gemeenteraad werd gekozen, staat zijn raadszetel af. Dat doet hij onder meer omdat er anders vijf mannen in de gemeenteraad zouden komen en met het afstaan van zijn raadszetel maakt De Ridder plaats voor Natalie Barnhoorn. De Ridder verwijst ook naar zijn afscheid in april 2016 waarbij hij ook benoemd werd als ereburger van Noordwijk. Hij maakt wel voor het CDA deel uit van het onderhandelingsteam voor de nieuwe coalitie. Ook gaat hij zijn ervaring inzetten om de CDA-fractie te ondersteunen. Jan de Ridder kreeg bij de gemeenteraadsverkiezingen in Noordwijk afgelopen woensdag 278 stemmen.

 De gemeente Teylingen en de projectontwikkelaars Van Rhijn en Timpaan hebben een overeenkomst ondertekend voor de bouw van een nieuwe woonwijk in Sassenheim: Overteylingen Oost.
De nieuwbouwwijk, die officieel de naam Park Overteylingen krijgt, wordt gerealiseerd in het gebied tussen Sassembourg en de Carolus Clusiuslaan. Er komen in de wijk in totaal 131 woningen, waaronder 26 sociale huurwoningen, 20 ‘beneden-boven’-woningen, 24 eengezinswoningen, 28 appartementen en een aantal 2-onder-1-kap-woningen. In een deel van de wijk komen woningen die aardgasvrij zijn met ‘nul op de meter’. De wijk zal worden ontsloten vanaf de Hoofdstraat. De bestaande boerderij in het gebied, die een gemeentelijk monument is, blijft gehandhaafd.
Naar verwachting zal halverwege volgend jaar met de bouw van de woningen worden begonnen. Het karakter van de nieuwe woningen zal aansluiten bij de eerder gerealiseerde woningen in de wijk Overteylingen West.

De gemeenteraad is akkoord gegaan met het ter inzage leggen van een beeldkwaliteitsplan van de Nes 1. Dat is het gebied vanaf de Rollygolf tot aan het fietspad dat Duinpark met de Grashoek verbindt. Er is een plan om in de hoek Duinweg/Van Panhuysstraat drie kleine appartementengebouwen neer te zetten. Verder zal het gebied voor de helft ingevuld worden met villa’s op grote kavels en aan de andere kant door een park. In het beeldkwaliteitsplan staan alle voorwaarden waaraan een uitgewerkt plan straks moet voldoen. Dan gaat het over bebouwingsdichtheid, parkeren en verkeersontsluiting. VVD-raadslid Duijndam vroeg om de appartementen te schrappen omdat hij bezwaren van Duinweg-bewoners verwacht.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in