Aan het einde van het jaar zet BO, de omroep van de Bollenstreek, de meest gelezen nieuwsberichten op een rij.


Bollenstreek – De Duinpolderweg, de nieuwe weg van Hillegom naar A4, komt te lopen door de Oosteinderpolder. Woensdag stemden Provinciale Staten voor deze middenvariant. VVD, CDA en D66 waren al voor. De PvdA zorgde voor een meerderheid omdat het doortrekken van de weg naar de N206 bij De Zilk uit dit project is gehaald. Ook haalde de PvdA 25 miljoen binnen voor langzaam verkeer en fietsverkeer en toezeggingen over openbaar vervoer bij de weg. Ook toegezegd werd dat een aquaduct onder de ringvaart wordt onderzocht. De PvdA vond ook van belang dat Hillegom en andere regiogemeenten kozen voor de middenvariant. Gedeputeerde Vermeulen zegde ook toe het kruispunt N208/N207 te verbeteren, hij wil geen verdubbeling van de burg. Hij kijkt ook naar een snelle openbaar vervoerverbinding naar Keukenhof en Estec. De weg ten zuiden van Lisse is wel akkoord, maar exacte ligging wordt met betrokkenen besproken.

Wethouder Hans Bakker van Puur Noordwijk heeft donderdag een motie van wantrouwen overleefd. De motie was ingediend door de VVD vanwege de fouten gemaakt in het gewijzigde bestemmingsplan Zeewaardig. De fouten zorgen er voor dat er veel massaler gebouwd mag worden aan de Koningin Wilhelminaboulevard. Naar de fouten zijn meerdere onderzoeken ingesteld en daarbij werden een extern bureau en de betrokken ambtenaren als verantwoordelijken aangewezen. Volgens VVD-raadslid Epping is het wel heel makkelijk om ambtenaren de schuld te geven van de fouten. Het verkeerd informeren van de raad, het bagatelliseren van de gevolgen en het uitblijven van verbetering door Bakker woog bij de VVD ook zwaar.
Het CDA diende ook een motie in en daarin werd aan Bakker in beraad gegeven om de politieke verantwoordelijkheid te nemen. Opmerkelijk dat de moties door VVD en CDA werden ingediend. Zij maakten destijds samen met Puur Noordwijk deel uit van het college en namen gezamenlijk de wijziging van bestemmingsplannen op zich. Tijdens het onderzoek kwamen ze ook met een gezamenlijke reactie, zie 24022017 brief van drie wethouders over Zeewaardig. Bakker betuigde tijdens de raadsvergadering spijt, maar hij vond dat hij na ontdekking van de fouten adequaat handelde met een onderzoek en een verbeterplan. De motie van wantrouwen kreeg de steun van indiener VVD en twee raadsleden van het CDA. De motie van het CDA werd gesteund door CDA, VVD en Lijst Salman en kwam daarmee een stem te kort.

Noordwijkerhout – De functies van de Schelft in de kern van Noordwijkerhout moeten behouden blijven. Een motie met die boodschap werd donderdag tijdens de raadsvergadering unaniem aangenomen. De motie was ingediend door NZLokaal, PvdA en de VVD. Het CDA vermoedde verkiezingsretoriek. GroenLinks wees er op dat eerder besloten is pas in 2021 een beslissing te nemen over de Schelft. Volgens NZLokaal was de motie bedoeld om onrust weg te nemen bij verenigingen. Die onrust werd volgens D66 op straat juist door NZLokaal veroorzaakt. Uiteindelijk werd de motie uitgelegd als een krachtig signaal naar de nieuwe gemeente Noordwijk.

Veel hoger en ruimer bouwen vanwege fouten in een geactualiseerd bestemmingsplan is niet te wijten aan opzet of verstrengeling van persoonlijke belangen. Dat is de conclusie van Hoffmann Bedrijfsrecherche. Bij het vernieuwen van oude bestemmingsplannen bleken veel ruimere mogelijkheden voor bouwen langs met name de Koningin Wilheminaboulevard opgenomen te zijn. Een eerder integriteitsonderzoek meldde dat opzet niet uitgesloten kon worden. Daarom werd een vervolgonderzoek gehouden waar volgens burgemeester Rijpstra geen opzet uit blijkt. De fouten zijn gemaakt door tijdsdruk, gedateerde tekeningen en tekort controle door ambtenaren op het werk van een extern bureau. De gemeente gaat proberen alle fouten te herstellen en heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

Wethouder Henri de Jong heeft tijdens de raadsvergadering erkend dat hij sneller had moeten handelen in het dossier Pesthuis. De Jong meldde dat het te lang heeft geduurd en dat het college van B & W dat betreurt. Persoonlijk trok hij het zich aan dat hij pas afgelopen juni alle partijen bij elkaar had gehaald. Hij reageerde op de vraag van NZLokaal-raadslid De Moor die De Jong vroeg hoe hij op het proces terug keek. NZLokaal besloot later tijdens de raadsvergadering een motie van wantrouwen niet in te dienen omdat het de woorden van De Jong beschouwde als excuses. Wethouder Gotink meldde in gesprek te zijn met alle partijen betrokken bij het Pesthuis.


Noordwijk – De politie werd ingeschakeld omdat een overtreder van het hondenverbod op het strand zich niet wilde legitimeren aan de verbaliserende BOA.
Dat antwoorden B&W van Noordwijk op vragen van de VVD-fractie. Die partij was ter ore gekomen dat het gesprek tussen overtreder en BOA dusdanig onprettig verliep dat de hulp van de politie moest worden ingeroepen. Volgens B&W worden in zo’n geval altijd agenten gewaarschuwd omdat zij legitimatie kunnen eisen en de BOA niet. De politie kan bij het niet meewerken ook overgaan tot aanhouding. De overtreder vocht de boete overigens met succes aan bij de rechter. Hij stond met zijn hond op de stelconplaten van de afrit en niet op het strand en daarin ging de rechter mee.
Volgens B&W zijn dit jaar 71 bonnen uitgeschreven voor overtreding van de hondenregels op het strand. Vorig jaar waren dat er 273.


Noordwijk – Lenie Zoetendaal, CDA-raadslid en nummer 3 van de kieslijst bij de komende verkiezingen, heeft zich terug getrokken na kritiek van haar partij op haar Facebook-activiteiten. Zoetendaal had een nieuwsbericht geliked over een Noordwijkerhoutse, politieke discussie over het Pesthuis waar haar nieuwe partijgenoot Henry de Jong voor verantwoordelijk is. Verder had ze ook een discussie gevoerd over het functioneren van de griffie. Het CDA zegt dat de partij campagne wil voeren op inhoud en niet op personen en ze betreuren haar vertrek dat volgens de partij niet nodig was geweest. Het CDA laat ook weten veel waardering voor haar werk te hebben. Zoetendaal zegt zelf dat ze in 2014 al toestemming van haar toenmalige fractievoorzitter had om zich op Facebook vrij te uiten. Zij vindt het angstig, zwak en gebrek aan vertrouwen dat ze niet vrij kan spreken.

De bouw van het Julianahofje, 13 sociale huurwoningen en 4 vrije sectorwoningen, is weer een stap dichterbij. De Noordwijkse Woningstichting (NWS) en aannemer Van Rhijn Bouw hebben een koopovereenkomst getekend. De grond is al eigendom van de NWS. Het Julianahofje komt in de Albertus van Velsenstraat achter het Wilhelminahofje. De bouw is nog niet rond. Aan het einde van de maand komt een informatieavond met ruim aandacht voor verkeer en parkeren. Daarna volgt nog de formele procedure voor de vergunning. Beide partijen hopen in 2019 te starten met de bouw zodat de woningen in 2020 opgeleverd kunnen worden. De woningen worden gasloos en bijna-energieneutraal.

Noordwijkerhout – De Victoriberg is toe aan onderhoud en krijgt een nieuwe inrichting. Daarom is sinds maandag de straat afgesloten voor doorgaand verkeer.
Het gaat om het deel tussen de rotonde Schulpweg en Kerkeland. De snelheid gaat omlaag van 50 naar 30 km per uur en er worden verkeersdrempels en -plateaus aangelegd. Daardoor moeten de verschillende weggebruikers beter samengaan en de weg verkeersveiliger worden.
Het werk gebeurt in zes fasen. Voorafgaand hieraan wordt een rioolleiding verlegd in het groen van de Dorpsstraat/Guldemondvaart en wordt een aantal bomen gerooid. De laatste fase start op 3 december, de nieuwe aanplant komt in januari 2019.

Noordwijkerhout – De eigenaar van de bollenschuur Ruigrok aan de Langevelderweg heeft een plan ingediend bij de gemeente om de schuur te verbouwen tot woonruimte voor arbeidsmigranten. Dat bleek woensdag tijdens een commissievergadering. Raadslid Jaap de Moor (NZLokaal) stelde vragen omdat hij had vernomen dat er een aanvraag ingediend was voor 50 units voor arbeidsmigranten. Op dat aantal ging wethouder Bilars in zijn beantwoording niet in, maar hij meldde wel dat er een plan is ingediend dat nog helemaal beoordeeld moet worden. Hij meldde fijntjes dat er wel meer plannen in het verleden voor de schuur zijn ingediend.

 Hotel De Lis is weer open na een grondige renovatie. Peter Sonneveld is de nieuwe manager.
De vorige eigenaar gebruikte het hotel als onderkomen voor arbeidsmigranten en anderen die voor langere tijd onderdak zochten. Onder een nieuwe eigenaar is De Lis weer in gebruik genomen als regulier hotel dat zich richt op kort verblijf. Het driesterrenhotel heeft 19 tweepersoonskamers, 4 backpacker/hostelkamers, 2 appartementen en 10 suites.
Op zaterdag 29 september is er een open dag van 10.00 tot 14.00 uur. Wie dat wil kan dan een kijkje nemen in het hotel en de kamers.
 

Noordwijk/Noordwijkerhout – Waar gaat de raad van de nieuwe gemeente Noordwijk vanaf 1 januari vergaderen? Dat lijkt weer dorpshuis de Duinpan in De Zilk te worden. Deze plek kwam eerder als beste uit een onderzoek, maar viel toch af omdat het te ver weg ligt. De bibliotheek van Noordwijkerhout kwam in beeld, maar vanwege de kosten reageerden raadsleden vorige week tijdens een informatieve bijeenkomst niet enthousiast. B & W van Noordwijkerhout gaan verhuizing van de bieb nog wel bespreken met de eigen raad, maar dan in het kader van het verbeteren van het centrum. Als de bieb in een lege winkel meer richting Witte Kerk gaat, zou dat een verbetering kunnen zijn. Dan zouden de verhuiskosten ook anders gefinancierd kunnen worden. Nu wordt woensdagavond gesproken over de Duinpan als eerste keuze voor minimaal een jaar. De nieuwe gemeenteraad neemt voor de periode daarna dan een beslissing.

 Een 30-jarige bewoner van ’s Heeren Loo die daar medewerkers bedreigde en de boel kort en klein sloeg, moet in de cel blijven. Dat meldt het Leidsch Dagblad.
De Noordwijker lijdt aan een zware vorm van autisme en gebruikt regelmatig alcohol en drugs. Op 5 juni ontplofte de man nadat zijn bus niet was verschenen. “Ik maak jullie allemaal dood”, schreeuwde hij naar drie medewerkers. Daarna vernielde hij een oven, magnetron, afzuigkap en een tafel.
De advocaat van de Noordwijker vond de misdragingen niet ernstig genoeg om het voorarrest te verlengen. De rechtbank wil echter dat de man in de cel blijft tot er plaats is in een speciale kliniek voor sterk gedragsgestoorde personen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in