Bo kijkt ook terug op het jaar 2021, dit keer de best gelezen berichten uit de maand december:

Noordwijk – Vanaf 1 januari 2022 moeten de inwoners van Noordwijk betalen om het grofvuil op te laten halen. De Meerlanden gaat vanaf die datum de afvalinzameling regelen. In een brief van de gemeente werd duidelijk dat er een aantal zaken veranderen rondom het ophalen van grofvuil. De dagen waarop de Meerlanden het grofvuil kan ophalen bleven hetzelfde, maar er werden nu dus kosten aan verbonden.

Noordwijk – Uit onderzoek naar de mogelijkheid van een internationale school bleek dat er wel degelijke vruchtbare grond voor is. Hoofdreden hiervoor was dat het aantal kinderen van arbeidsmigranten en kenniswerkers jaarlijks met 5,5 procent groeide in de streek.

Noordwijkerhout – In een schuur aan de Oosterduinen in Noordwijkerhout brak brand uit. De brand zat in het dak en was lastig te bestrijden. Een gespecialiseerd team met een zogenoemde Cobra Cutter, was aanwezig om te assisteren.

Lisse – Er kwam een plan om op het terrein van de voormalige Rembrandtschool in Lisse vijftig sociale huurwoningen te bouwen. Tijdens de eerste ronde zouden alleen inwoners van Lisse zich in kunnen schrijven voor de woningen. 

Lisse – De nog te openen Intratuin in Lisse wordt lid van Het Gilde van de Zwarte Tulp. Het tuincentrum zou pas de deuren gaan openen in het voorjaar van 2022, maar de eigenaar wilde niet zo lang wachten.

Noordwijk – Noordwijk wilde in 2030 energieneutraal zijn. Daarvoor was een Lokale Energie Strategie (LES) nodig vond de raad. De LES gebruikt de raad bij het maken en toetsen van de energieplannen en bij de participatie. In de commissie Ruimte van 9 december bleek dat kosten voor een energieneutraal Noordwijk geschat werden op ongeveer 600 miljoen.

Lisse – Er kwam in een politieke vergadering naar voren dat het oplaten van ballonnen en het gebruik van lachgas verboden werd. Ook werd besloten dat carbidschieten verboden zou blijven. 

Noordwijk – Het nieuws werd bekend dat de naast elkaar gelegen gebouwen van visbedrijf Admiraal de Witt aan de Schoolstraat en aannemer Verloop aan de Nieuwe Zeeweg in januari gesloopt worden. De sloop zou starten op 10 januari.

De Zilk – Op een parkeerterrein bij de H. Hart van Jezuskerk aan de Beeklaan N442 stond een auto in brand. De brand ging gepaard met rook. Brandweerlieden konden de brand, die woedde in het motorcompartiment snel blussen. De auto liep wel veel schade op en was total loss.

Teylingen – Een inwoner, viel op de Beukenrode door loszittende tegels. De inwoner viel zo hard dat een bezoek aan de dokter noodzakelijk was. Ook de bril van de persoon was flink beschadigd. De inwoner diende een klacht in bij de gemeente wegens gebrek aan onderhoud aan de voetpaden.

Noordwijk – De Nota van uitgangspunten voor Bronsgeest werd alsnog besproken in de Commissie Ruimte. Er waren vragen over de ontsluitingswegen van de wijk, de woningen van Van der Wiel, het aantal sociale woningen en het woonoppervlakte daarvan. Wethouder Alkemade gaf aan dat de gemeente in overleg met woningbouwcorporatie Stek tot het aantal en de soorten sociale woningen was gekomen.

Hillegom – De VVD-fractie stelde vragen over het hertenkamp. De dieren en het park oogden volgens de fractie verwaarloosd. De fractie maakt zich ernstig zorgen over met name het welzijn van de dieren. 

Noordwijk – De brandweer was in actie gekomen voor een schoorsteenbrand bij een woning aan de Golfweg. De schoorsteen werd schoon gemaakt en de woning werd gelucht.

Hillegom – Het Hillegomse café Murphy’s Law opende een gaarkeuken, speciaal voor degenen die het door corona financieel lastig hadden. De kroeg mocht na vijf uur niet open, maar de afhaalkeuken wel.

Bollenstreek – 14 organisaties uit de bollenstreek schreven een manifest naar de overheid, omdat het verkeer in de Bollenstreek finaal vast liep. Dit kwam door geen goede oost-west-ontsluiting. 

Noordwijk – Het werd bekend dat het huis genaamd Roodkapje naast het Vuurtorenplein ging verdwijnen. Het huis lag naast de locatie waar Residence Oranje gebouwd zou gaan worden. 

Hillegom – Er werd een hennepkwekerij in Hillegom opgerold. De kwekerij bestond uit 200 planten die allemaal ter plaatse werden vernietigd. 

Noordwijk – Het werd bekend dat restaurant de Duinrand plaats zou maken voor een nieuw hotel met restaurant. Het plan paste binnen de kaders van het bestemmingsplan. 

Noordwijk – Het nieuws kwam naar buiten dat de inventaris van het Beach Hotel, restaurant Dutch en Grand Café ’t Elfde gebod geveild zouden gaan worden. Dit moest gaan gebeuren omdat de gebouwen plaats gingen maken voor nieuwbouw. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in