Noordwijk – De gemeente gaat het Jacobskruiskruid niet actief bestrijden. De Farmer Defence Force heeft het gemeentebestuur opgeroepen om dit wel te gaan doen, maar het college van burgemeester en wethouders ziet hier van af. Als reden wordt gegeven, dat het Jacobskruiskruid een inheemse plantensoort is, die van oorsprong voorkomt in de Duin- en Bollensteek. Een groot aantal insecten leeft van deze plant. Wanneer Jacobskruiskruid langs landbouwpercelen voor problemen zorgt, wordt het moment van maaien aangepast op de bloei van Jacobskruiskruid. Hiermee wordt verdere verspreiding van Jacobskruiskruid tegen gegaan.

3 REACTIES

  1. Mag ik vragen wat de strategie is met betrekking tot het waarschuwen van recreanten, bezoekers etc. van het duingebied? Ik hoorde onlangs over een gele oase van bloemen in het hele duingebied, iets wat niet eerder in deze mate was waargenomen. Maar heb inmiddels ook begrepen dat het Jacobskruiskruid (zeer) giftig is. Voor mens (vooral kinderen), maar ook dier. Het lijkt me dat iedereen die hiermee in aanraking kan komen hierover gewaarschuwd moet worden. Op zeer duidelijke, internationaal begrijpbare wijze. Hoe gaan de gemeente en staatsbosbeheer hiermee om?

    • Er groeien wel meer giftige soorten in het duin en bos (oa. Doornappel en Vingerhoedskruid )je kunt niet overal een bordje bij zetten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in