‘Kleine windmolens op boerenerven’

Teylingen – Het zou agrariërs in het buitengebied van Teylingen mogelijk moeten worden gemaakt om kleine windmolens op hun erf te plaatsen. Dat wil althans Bert van Leeuwen, zelf bewoner van een boerderij in het Lage Land in Warmond.

Van Leeuwen sprak daarover maandag in bij de vergadering van de raadscommissie DEB. De commissie boog zich over een voorstel van het college van burgemeester en wethouders voor het vaststellen van de Lokale Energie Strategie. Daarin wil het college dat de gemeente het goede voorbeeld geven wat betreft het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen en het wagenpark, het stimuleren van energiebesparing in de gebouwde omgeving, het faciliteren van de groei van elektrisch verkeer en duurzame mobiliteit, het stimuleren van opwekking van zonne-energie, en het onderzoeken van opwekking van zonne- en windenergie langs infrastructuur, boven parkeerplaatsen en op land.

In het raadsvoorstel is opgenomen dat er geen zonneweides en windmolens mogen komen op de Kagerplassen. Inspreker Van Leeuwen pleitte er echter voor dat er wel mogelijkheden voor kleine windmolens zouden moeten komen op de erven van boerenbedrijven, in het bijzonder in het Lage Land in Warmond. Volgens hem zou het in het geval van het Kagerplassengebied gaan om “een stuk of vier kleine windmolens”. In buurgemeente Kaag en Braassem bestaat daar wel beleid voor, en Van Leeuwen zou graag zien dat de gemeente Teylingen een dergelijk beleid ook zou ontwikkelen. Over wat precies onder het Kagerplassengebied moet worden verstaan was bij de commissieleden echter de nodige onduidelijkheid. Vraag is of het dan alleen gaat om het water van de Kagerplassen of ook om de omringende oevers. Daarnaast kon wethouder Heleen Hooij volgens enkele commissieleden onvoldoende duidelijk maken of de keuze om het Kagerplassengebied als recreatiegebied uit te sluiten van grootschalige energieopwekking nu bij het college zelf vandaan kwam of dat dit was opgelegd door andere overheden zoals de provincie. Ook waren er zorgen dat het uitsluiten van de Kaag zou betekenen dat er een grotere druk op andere gebieden in Teylingen zou komen voor de opwekking van energie.

Volgens wethouder Hooij kunnen met het besluit om geen windmolens en zonneweides te plaatsen in het Kagerplassengebied de doelen voor energieopwekking in Teylingen nog steeds gehaald worden. Zij zal wel binnenkort laten weten wat het college precies verstaat onder het Kagerplassengebied. Ook zal op verzoek van het CDA nader gekeken worden naar de problemen waar inwoners van Warmond tegenaan lopen als zij zonnepanelen willen plaatsen in het beschermd dorpsgezicht.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in