Teylingen – De gemeente Teylingen heeft het oog laten vallen op de bloemenbuurt in Voorhout voor het opzetten van een project rond de zogenaamde klimaatadaptatie.

Volgens wethouder Heleen Hooij is de Voorhoutse bloemenbuurt in de wijk Oosthout een geschikte buurt om de ‘ondergrond’ aan te passen aan de veranderde eisen vanwege de klimaatverandering. Zo zou het af te voeren hemelwater losgekoppeld kunnen worden van het riool, zodat het regenwater via een apart buizenstelsel geloosd kan worden op het oppervlaktewater van de Leidsevaart. Dit schone water zou dan niet naar de afvalwaterzuivering worden getransporteerd. Als de grond toch open is voor de vervanging van het riool zou meteen overgegaan kunnen worden tot de aanleg van drainage en een warmtenet, aldus Hooij. “We moeten alle werkzaamheden in één keer oppakken, en moeten dat ook doen in andere wijken waar dit mogelijk is”, aldus Hooij woensdag in de vergadering van de raadscommissie DEB.

Verschillende commissieleden wezen erop dat er met het oog op de klimaatverandering nu al eisen aan de projectontwikkelaars van nieuwe bouwprojecten moeten worden gesteld. In Teylingen gaat het dan met name om de nieuwbouwwijk Nieuw Boekhorst in Voorhout en de projecten Bloementuin en Langeveld in Sassenheim. Projectontwikkelaars zouden bij de inrichting van de openbare ruimte al rekening moeten houden met het aanleggen van onder meer een apart riool- en drainagestelsel en een warmtenet, aldus de commissieleden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in