Foto Rose Marie Keijzer

Warmond – Burgemeester Carla Breuer heeft maandag een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Lucelle Leemans – van Nispen tot Pannerden (67). De uitreiking vond plaats op Buitenplaats Oostergeest in Warmond tijdens de jaarlijkse natuurlessen voor kinderen van basisschool De Buitenplaats. Mevrouw Leemans is Lid in de Orde van Oranje Nassau geworden. Haar man speldde de versierselen op.

Mevrouw Leemans woont met haar echtgenoot op Buitenplaats Oostergeest in Warmond. Sinds 2002 organiseert en coördineert zij elk jaar bijeenkomsten voor alle kinderen van de groepen 1 t/m 7 van de basisschool in Warmond. Dit jaar wordt het 20-jarig jubileum van de buitenlessen gevierd. Ongeveer 300 kinderen per jaar krijgen les over natuur, geschiedenis en cultuur. Mevrouw Leemans ontvangt elk kind persoonlijk en geeft, samen met 14 vrijwilligers, zelf ook les. De kinderen krijgen bovendien een rondleiding door het familiehuis. Op deze manier maken zij kennis met allerlei facetten van Oostergeest, van de gebouwen tot de bijzondere natuur, en van de huidige bewoners en hun voorouders, tot de landschapselementen en de functie van een landgoed in het verleden en het heden. De kinderen hebben op een bijzondere manier hun waardering laten blijken over de langdurige band tussen het landgoed en de school: toen er een nieuwe naam voor de school moest worden bedacht, kozen zij voor ‘De Buitenplaats’, een mooie verwijzing naar ‘hun’ buitenplaats Oostergeest.

Buitenplaats Oostergeest is een Rijksmonument. De historische tuin- en parkaanleg is van algemeen belang. Mevrouw Leemans leeft met hart en ziel voor het landgoed, enerzijds om de kennis van natuur en cultuur van volgende generaties te vergroten. Anderzijds vervult zij met haar activiteiten ook een sociaal-maatschappelijk belang door de (oudere) inwoners uit Warmond te betrekken bij allerlei activiteiten op het landgoed. Waar mogelijk legt mevrouw Leemans verbanden of gaat zij een samenwerking aan om het cultuur-historisch erfgoed op de kaart te krijgen, én te behouden. Zij is actief lid van de erfgoedtafel Landgoederenzone van de provincie Zuid-Holland en vertegenwoordigt daarbij de particuliere eigenaren en het rijkscultureel erfgoed in het algemeen. Daarnaast is zij vrijwilliger vertegenwoordiger van de Vereniging Historische Buitenplaatsen richting provincie Zuid-Holland. Mevrouw Leemans is een overtuigd pleitbezorger voor de waarde van de historische buitenplaatsen als cultureel erfgoed. Om historische koeienrassen onder de aandacht te brengen, werkte mevrouw Leemans onlangs mee aan de Levend Erfgoed Route, waarbij fietsers en wandelaars kennis kunnen maken met deze historische Hollandse koeienrassen. Op Oostergeest lopen Lakenvelders rond.

Naast bovengenoemde activiteiten is mevrouw Leemans ook nog op andere vlakken actief. Zo is zij 12 jaar actief geweest als secretaris van het bestuur van de Vereniging van het geslacht Van Nispen en sorteert en archiveert alle bijzondere (familie)zaken op Oostergeest. Daarnaast is zij al ongeveer 40 jaar bloeddonor. Om maatschappelijk relevante en actuele onderwerpen onder de aandacht te brengen, organiseert mevrouw Leemans 6 keer jaar een lezing door specialisten in hun vakgebied. Inmiddels bestaat het initiatief, De Jour genaamd, bijna 15 jaar. In deze periode zijn er lezingen gegeven over o.a. hart- en vaatziekten bij vrouwen, de invloed van de media op ons denken en doen en dilemma’s bij de kinderbescherming.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in