Kaart: gemeente Teylingen

Voorhout/Noordwijk – De aanleg van een noordelijke randweg van de N444 naar station Voorhout wordt fors duurder voor de gemeente Teylingen. De kosten werden in ruimste zin geraamd op 25,5 miljoen, maar dat wordt 31,5 miljoen. Oorzaken zijn hogere kosten grondverwerving, kosten van kunstwerken en prijsstijgingen. In dit bedrag zitten nog niet de kosten van een fietsbrug over de Haarlemmertrekvaart en een bypass op de Leidsevaart op Noordwijks grondgebied. Dit moet nog uitgewerkt worden. De spooronderdoorgang is in het eerste kwartaal 2021 afgerond. De randweg zou halverwege 2021 open gaan. Nu wordt over sommige werkzaamheden gemeld dat die medio 2021 gereed zijn. Het gaat om het aanleggen van de weg en het fietspad, de bouw van de brug voor auto en fiets over de trekvaart en de realisatie van de aansluiting (turborotonde) van de randweg op de provinciale weg N444, inclusief ongelijkvloerse kruising voor het fietsverkeer onder de N444 door. In dit contract zit ook de aanleg van de ecologische verbindingszone. De politiek buigt zich dinsdag 12 mei over het onderwerp, maar is al eerder geïnformeerd over de kostenoverschrijding.

1 REACTIE

  1. Ach, dat kost dus maar ongeveer 2800 euro per gezin van de gemeente Noordwijk. Valt best mee toch voor een weg die het merendeel nooit zal gebruiken ?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in