Teylingen – De lasten voor inwoners van Teylingen gaan volgend jaar met 30 euro omlaag. De afvalstoffenheffing wordt naar beneden bijgesteld en daar profiteren de inwoners van. Teylingen heeft de laagste lasten van alle gemeenten in de Bollenstreek. Toch wordt er ook geïnvesteerd, zelfs een bedrag van 17,6 miljoen voor 2018. Ook de algemene reserve is met 65,4 miljoen in orde. Acties die volgend jaar plaats vinden zijn onder meer: aanpassing rotonde Soldaatje, renovatie Zijldijk. versnelling transformatie jeugdzorg, veiligheid stations en de economische agenda. De meerkosten voor renovatie van de Herenweg in Warmond en het afrekenen van BTW bij een ambtenarenfusie zijn nog niet in de begroting verwerkt.

Klik hieronder voor een toelichting van wethouder Kees van Velzen. Hij begint over de lokale lasten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in