Foto: Anneke vd Heiden

Lisse- Burgemeester Lies Spruit heeft zes inwoners van Lisse verrast met een Koninklijke Onderscheiding. De uitreiking vond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Vier heren en twee dames kregen een onderscheiding, opvallend daarbij dat er twee echtparen bij waren. De foto’s zijn van Anneke vd Heiden.

De heer F.L.C. Snaar (69)

Frans Snaar is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Snaar is sinds 2006 bestuurslid van Stichting de Zevensprong, een organisatie die zich inzet voor het organiseren van sport- en vrije tijdsactiviteiten voor mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperkingen in de bollenstreek.

De heer N.F.M. Assendelft (62)

Nico Assendelft zet zich al meer dan 30 jaar in bij Honk-en softbal Vereniging The Flags. Hij heeft een onuitputtelijke inzet voor The Flags en wordt zelfs het meest gewaardeerde lid van de vereniging genoemd.

Binnen de club is hij al jarenlang actief als bestuurslid en al 20 jaar coach van het heren 1 softbalteam. Maar bovenal is hij verantwoordelijk van de staat van het complex van The Flags.

Door zijn grote inzet kan gesteld worden dan het complex tot een van de mooiste honkbal complexen van Nederland behoort. Daarnaast bekommert hij zich ook om de andere verenigingen op Sportpark Ter Specke. Hij zorgt voor het onderhoud van de velden en kleedkamers en voor alle logistieke werkzaamheden, zoals de inkoop van de kantine. Ook draagt hij bij aan verbetering van de accommodatie.

Naast al zijn inspanningen voor de club heeft de heer Assendelft zich samen met zijn vrouw ontfermd over hun geadopteerde gehandicapte dochter. Hun dochter is zeer liefdevol in het gezin opgenomen.

De heer J.J.M. Rusman (68) en mevrouw J.A.M. Rusman-Wijnands (66)

Van 2000 tot 2010 is de heer Rusman penningmeester en later voorzitter geweest van ZCL (Zwemclub Lisse). Het bestuur heeft mede door zijn inzet een nieuwe clubhuis gerealiseerd. De zwemclub Lisse is in 2017 opgeheven en is verder gegaan onder de vlag Watervrienden Lisse.

Mevrouw Rusman is vanaf 1978 is betrokken bij de H. Willibrordus Parochie. Ze is begonnen in het koor en van 2006 tot 2012 voorzitter van het bestuur koor Canticum Novum geweest. Daarnaast is ze vanaf 2007 loper van het parochieblad.

De heer en mevrouw Rusman zijn sinds 2006 actieve leden van de werkgroep Samen Kerk, een werkgroep binnen de parochie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze werkgroep is begonnen met het opzetten en regelen van vieringen voor hen. Op deze manier krijgen mensen met een beperking een plek binnen de geloofsgemeenschap en de lokale volksgemeenschap.

Daarnaast organiseren zij de huiskamervieringen voor bewoners bij de Hartekampgroep (instelling voor mensen met een verstandelijke beperking). Er worden nu diverse activiteiten georganiseerd, zoals een alternatieve wandelvierdaagse. Ook bieden zij geregeld ondersteuning bij de georganiseerde uitjes.

Ook Stichting De Zevensprong (een vrijwilligersorganisatie die sinds 1971 het organiseren van creatieve, sportieve en sociale activiteiten ten behoeve van verstandelijk en/of meervoudig gehandicapten ten doel stelt) kan op hun steun rekenen. Terwijl mevrouw Rusman de deelnemers ondersteunt met het stijldansen, steekt de heer Rusman zijn handen uit de mouwen en is in de weer met alle klusjes die gedaan moeten worden. Zij staan elke vrijdagavond voor iedereen klaar om te helpen, ongeveer 45 keer per jaar.z

Daarnaast zijn de heer en mevrouw Rusman al zeker 40 jaar mantelzorger voor een oom van mevrouw Rusman.

De heer J.M.T. Hassefras (76)  en mevrouw N.G. Hassefras-Vente (76)

Mevrouw Hassefras in al sinds de jaren 70 actief als een van de drijvende krachten achter de Kindernevendienst in de Gereformeerde Kerk Lisse.

Als ouderling in de Gereformeerde Kerk (PKN) Lisse doet zij haar vrijwillige taken met enorme trouw en bevlogenheid. Dit doet zij dan in haar speciale functie als coördinator van het pastoraat.

Ze schreef ook lange tijd een wekelijks stukje in de nieuwsbrief van de kerk en had een maandelijkse bijdrage over het pastoraat voor kerkblad De Drieklank.

Meer dan 10 jaar was zij secretaresse bij de Raad van Kerken Lisse (een samenwerkingsverband tussen de kerken van Lisse) en heeft zich voor een veelheid aan projecten ingezet.
Een belangrijk project was de oprichting van Stichting Present. Deze stichting is nu al vele jaren actief in de Bollenstreek om mensen te helpen met allerhande noodzakelijke klussen die zij niet  meer kunnen doen.

Mevrouw Hassefras is nauw betrokken bij de reorganisatie van het pastoraat in het fusieproces van de drie samengevoegde kerken van de PKN in Lisse.

Van 2009 tot 2021 heeft zij zich bij museum De Zwarte Tulp ingezet als vrijwilligster. Naast haar activiteiten aan de balie trad zij vaak op als gastvrouw bij bijzondere bijeenkomsten.

De heer Hassefras heeft vanaf 1982 als diaken en later als vrijwilliger lange tijd hij voor de kerkleden van de Gereformeerde kerk Lisse klaargestaan. Zo organiseerde hij al vele jaren geleden de aansluiting van de kerktelefoon, waardoor de kerkleden die niet meer naar de kerk konden komen toch de dienst konden volgen. Hij heeft veel kerkleden bijgestaan met persoonlijke hulp en aandacht. Naast zijn diaconale taken werden veel extra werkzaamheden opgepakt.

De heer Hassefras droeg ook bij aan de organisatie van de grote rommelmarkt van de Gereformeerde Kerk, die jaarlijks in de hallen van de Hobaho werd georganiseerd en extra inkomsten opleverde voor de kerk en de diaconie.

Door de opkomst van de digitale wereld, komen veel ouderen in een digitaal isolement te zitten. Door de kennis van de heer Hassefras op dit gebied is hij daarmee binnen de kerk al vele jaren een vraagbaak geworden voor vele ouderen. In de tijd van corona heeft hij de digitale verbindingen tot stand gebracht voor de kerkdiensten van de PKN kerken in Lisse, zodat de diensten konden worden uitgezonden.

De heer en mevrouw Hassefras zijn samen ook jarenlang als vrijwilligers betrokken geweest bij speeltuinvereniging De Kindervreugd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in