Foto: Willem Krol

Noordwijkerhout – Tijdens de korpsavond van brandweer Noordwijkerhout zijn maar liefst zes brandweerleden Koninklijk onderscheiden. Het zijn Elly Duindam, Nico van Etten, Hans Peereboom, Wil van der Ploeg, Fred Uljee en Jan Vlieland. Hieronder per persoon de motivatie waarom ze benoemd zijn tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1. Mevr. H.M. Duindam (Elly)

Mevrouw Duindam werkt als centralist bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag van de Nationale Politie. Zij is sinds 1 juli 1997 lid van de vrijwillige brandweer van Noordwijk, post Noordwijkerhout. Zij werd aangesteld als Brandwacht. Zij volgde diverse opleidingen en scholingen tot Brandmeester. Naast de functie van bevelvoerder is zij ook lid van het Brandweer first responderteam.

2. Dhr. N.C.J.M. van Etten (Nico)

De heer Van Etten is werkzaam als adviseur Veiligheid bij NIBHV BV en is sinds 1 augustus 1992 lid van de vrijwillige brandweer van Noordwijk, post Noordwijkerhout. Hij werd aangesteld als Brandwacht. Hij volgde diverse opleidingen en scholingen tot Brandmeester. Hij begeleidt ook nieuwe collega’s voor de reguliere brandbestrijdingstaken. Daarnaast was hij voorzitter en penningmeester van de personeelsvereniging.

3. Dhr. H. Peereboom (Hans)

De heer Peereboom is werkzaam als administratief medewerker bij Troublefree Software. Hij is sinds 1 augustus 1992 lid van de vrijwillige brandweer van Noordwijk, post Noordwijkerhout. Hij werd aangesteld als Brandwacht. Hij volgde diverse opleidingen en scholingen tot het niveau Hoofdbrandwacht. Naast zijn inzet voor de reguliere brandbestrijdingstaken heeft hij als jeugdleider van de jeugdbrandweer veel tijd en energie in de brandweer gestoken. Ook was hij penningmeester van de personeelsvereniging.

4. Dhr. W.J.L.M. van der Ploeg (Wil)

De heer Van der Ploeg was werkzaam als medewerker afdeling Service van Akzo Nobel en een gedreven, maar liefst 37 jaar lang vrijwilliger bij de Bedrijfsbrandweer van Akzo Nobel. Hij was de winnende factor tijdens brandweerwedstrijden.

De heer Van der Ploeg werd op 26 november 1984 bij de vrijwillige brandweer Noordwijk, post Noordwijkerhout, aangesteld als Brandwacht. Hij heeft diverse opleidingen en scholingen gevolgd tot het niveau van Manschap B. Op 1januari 2019 heeft hij zijn brandweertaken neergelegd. Naast zijn inzet voor de reguliere brandbestrijdingstaken heeft hij als jeugdleider van de jeugdbrandweer veel tijd en energie in de brandweer gestoken. Ook was hij penningmeester van de personeelsvereniging.

5. Dhr. J.F.G. Uljee (Fred)

De heer Uljee is senior adviseur preventie bij de Veiligheidsregio Hollands Midden (betaalde functie sinds 2011). Hij is sinds 1 juli 1994 bij de vrijwillige brandweer van Noordwijk, post Noordwijkerhout. Hij werd aangesteld als Brandwacht. Hij volgde diverse opleidingen en scholingen tot Hoofdbrandmeester. Naast zijn inzet voor de reguliere brandbestrijdingstaken heeft hij als Leerwerkplekbegeleider van de nieuwe bevelvoerders en als instructeur veel tijd en energie in de brandweer gestoken.

6. Dhr. J. Vlieland (Jan)

De heer Vlieland is werkzaam als ploegchef bij de Veiligheidsregio Haaglanden te Leidschendam-Voorburg. Hierbij is sprake van repressieve dienst.

De heer Vlieland is sinds 1 juli 1994 bij de vrijwillige brandweer van Noordwijk, post Noordwijkerhout. Hij werd aangesteld als Brandwacht. Hij volgde diverse opleidingen en scholingen tot Brandmeester. Naast zijn inzet voor de reguliere brandbestrijdingstaken was hij instructeur en jurylid bij brandweerwedstrijden. Hij heeft veel tijd en energie in brandweeraangelegenheden gestoken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in