Een lintje voor vier inwoners van Hillegom: drie van hen zijn Lid in de Orde van Oranje-Nassau, een is Ridder.

Jan van Steijn (79) wordt onderscheiden voor zijn vrijwillige inzet bij de Parochiële Caritas Instelling waar hij van 2003 tot 2015 mensen hielp die verstrikt waren geraakt in financiële problematiek. Verder was hij in 2007 een van de initiatiefnemers van Stichting Voedselbank Hillegom-De Zilk, waarvoor hij nog steeds actief is. Daarnaast is Van Steijn van 2005 tot 2015 voorzitter geweest van het parochiekoor St. Jozef en St. Martinus. Hij heeft zich ingezet om de fusie tussen deze twee koren tot een succes te maken. Onder de foto het radio-interview.

Ria van der Post-Van der Veek (65) heeft zich ingezet voor veel organisatie en dat doet ze nog steeds. Van 1984 tot 1994 droeg zij haar steentje bij op de basisschool van haar kinderen en in de ouderraad. Bij toneelvereniging OONA was zij secretaris van 1988 tot 2013. Van 2002 tot 2017 was zij vrijwilliger en bestuurslid bij Stichting Kulturele Raad. Tegenwoordig is zij vrijwilliger en bestuurslid bij de Zonnebloem, afdeling Hillegom-Beinsdorp. Zij heeft zes personen onder haar hoede en bezoekt deze mensen elke twee weken en organiseert grote en kleine uitjes voor volwassenen met een beperking. Daarnaast is ze kookvrijwilliger in woonzorgcentrum De Weeligenberg. Onder de foto het radio-interview.

Bert Conijn (79) zet zich sinds 1998 in voor Wielrenvereniging RTV De Bollenstreek. Hij is jurylid bij wedstrijden, heeft de verantwoording voor het beheer en onderhoud van de wielerbaan en zorgt ervoor dat al het materiaal tiptop in orde is. Bij open rondes zorgt hij voor de opbouw. De heer Conijn is 4 à 5 dagen per week te vinden op de wielerbaan. Een vrijwilliger waar op gebouwd kan worden!

Arnold van Berkel (60) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was en is actief in bij heel veel organisaties. Zo was hij tien jaar lang bestuurslid van de Stichting Werkgroep Katholieke Jongeren. Ook was hij vrijwilliger en actief lid van de Rooms Katholieke Jongerenwerkgroep Leiden. In Lisse organiseert Van Berkel nog altijd thema-avonden en sport- en spelbijeenkomsten voor jongeren van 16 tot 22 jaar in de Willibrordusparochie. Sinds 2014 is hij voorzitter van de lokale commissie bij deze parochie. Bij de LTO (Land- en Tuinbouworganisatie) heeft Arnold van Berkel zich sinds 1984 op verschillende manieren verdienstelijk gemaakt. Sinds 2005 is hij bovendien lid van het sectorbestuur boomkwekerijgewassen en vaste planten bij Naktuinbouw (Nederlandse kwaliteitsdienst voor de tuinbouwsector). Tot slot is hij lid van de ledenraad en het coöperatiefonds van de Rabobank Bollenstreek. Onder de foto het radio-interview.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in