Teylingen – Burgemeester Carla Breuer heeft 15 inwoners van de gemeente verrast met een Koninklijke onderscheiding. Hieronder een overzicht.

De heer J.G.M (Koos) van Dorp, 84 jaar

Van Dorp zet zich al zijn hele leven in als vrijwilliger bij alle verenigingen waar hij lid van was, en nu nog lid van is. Hij begon als begeleider van een jeugdteam bij de voetbal, stond achter de bar bij de tennis en bracht meer dan 15 jaar de enveloppen van de kerkbalans rond voor de kerk. Ook nu hij het vanwege zijn leeftijd rustiger aan moet doen, is hij nog steeds actief als vrijwilliger bij Bridgeclub De Wasbeek en de spelletjesochtenden in verzorgingshuis Bernardus. Van Dorp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw J.G. (Jannet) Hijkema – Westerbeek (75 jaar)

Zowel tijdens haar werkzame leven als daarna heeft Hijlkema – Westerbeek zich belangeloos ingezet voor diverse maatschappelijke organisaties, van kerk tot voedselbank en van bibliotheek tot serviceclub. Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw I.M (Irene) Karremans (47 jaar)

Mevrouw Karremans is van jongs af aan van huis uit opgegroeid met vrijwilligerswerk. Toen haar vader voorzitter was van de Oranjevereniging Sassenheim, hielp ze hem al met simpele klusjes, zoals brieven vouwen en deze rondbrengen op weg naar school. Naast haar vrijwillige inzet voor de Oranjevereniging is mevrouw Karremans ook belangeloos actief voor andere (culturele en kerkelijke) organisaties. Dit alles in combinatie met haar betaalde baan. Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer R.C.M (Rob) Koek (62 jaar)

De heer Koek zet zich, naast zijn betaalde baan, al 20 jaar vol overgave in voor de Oranjevereniging Sassenheim. Hij startte als penningmeester van de vereniging, maar nam vanaf 2003 de voorzittershamer ter hand. Opgericht in 1922, viert de Oranjevereniging in 2022 haar 100-jarig bestaan. De Oranjevereniging Sassenheim organiseert evenementen en activiteiten in het kader van belangrijke Nederlandse en Koninklijke gebeurtenissen en herdenkingen, waaronder Koningsdag en de 4 en 5 mei viering.

Irene Karremans en Rob Koek onderscheiden

De heer J.A. (John) Molkenboer (42 jaar)

De heer Molkenboer was 14 jaar toen hij als vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Saksen in de Raad van 11 kwam. Inmiddels zet hij zich al 27 jaar belangeloos in om zovelen in onze samenleving aandacht te geven en plezier te brengen. In 1994 werd de heer Molkenboer lid van de Raad van 11, een groep enthousiaste mannen die elk jaar prins Carnaval met zijn gevolg ondersteunen. Na 7 jaar lid te zijn geweest van de Raad van 11 stopte de heer Molkenboer in 2001 als raadslid om zich vervolgens als medewerker voor de vereniging in te kunnen gaan zetten.

De heer C.P. (Cees) Pronk (74 jaar)

De heer Pronk is bijna een kwart eeuw actief als vrijwilliger voor diverse maatschappelijke organisaties. Van Scouting tot Lionsclub en van kerk tot Vluchtelingenwerk.De heer Pronk heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van een nieuw clubgebouw voor Scouting Tjarda Sassenheim met botenloods en aanlegsteigers voor de vereniging.

De heer M.H.N. (Martin) Weijers (57)

De heer Weijers zet zich al meer dan 20 jaar belangeloos in voor sport, jeugd en maatschappij. Mede dankzij zijn vrijwillige inzet heeft voetbalvereniging (VV) Foreholte een enorme groei kunnen doormaken en is de Voorhoutse jeugd (weer) in beweging gekomen. Nadat de heer Weijers zelf als keeper actief was geweest voor VV Foreholte en als voetbalvader langs de lijn stond, raakte hij in 2000 ook als vrijwilliger betrokken bij de vereniging: als webmaster, als jeugd coördinator, jeugdvoorzitter en bestuurslid senioren en vrijwilligers.

De heer D. (Dave) van der Wijngaard (65)

Naast de werkzaamheden in zijn betaalde baan bij het CBG | Centrum voor familiegeschiedenis in Den Haag zet de heer Van der Wijngaard zich al vele jaren belangeloos in als vrijwilliger en mantelzorger. Hij besteedt zijn weinige vrije tijd – weekenden, avonduren, feestdagen – aan het helpen van anderen in zijn omgeving. In 2004 richtte de heer Van der Wijngaard Team Bollenstreek op, dat sindsdien jaarlijks deelneemt aan de Roparun: een estafetteloop van meer dan vijfhonderd kilometer om geld op te halen voor mensen met kanker.

De heer J.J.M. (Hans) Waasdorp (75)  

De heer Waasdorp startte zijn vrijwilligerscarrière ruim 45 jaar geleden als één van de oprichters van Carnavalsvereniging De Saksen in 1975. Als lid van de Raad van 11 heeft hij in de beginjaren veel energie gestoken om de carnavalsvereniging bestaansrecht te geven. In 1989 werd hij zelf gekozen tot prins Carnaval. Vervolgens was hij 28 jaar penningmeester van De Saksen. Tot op de dag van vandaag is hij als ‘senator’ betrokken bij De Saksen.In 1993 werd de heer Waasdorp lid van Rotary Club Voorhout. Hij maakte enkele jaren deel uit van het bestuur en was voorzitter van een aantal commissies. 

De heer M.M. (Maarten) van den Nouland (73) 

De heer Van den Nouland zet zich al meer dan 30 jaar in als vrijwilliger voor kerk en sport. Zijn vrijwilligerswerk bracht hem zelfs tot het St. Pietersplein in Rome waar hij in 2019 op audiëntie is geweest bij de Paus.De heer Van de Nouland is actief als vrijwilliger voor parochie St. Maarten, kern St. Bartholomeus in Voorhout. Inmiddels is hij al 32 jaar voorzitter van de jaarlijkse Parochie Veiling Voorhout (PAVEIVO). 

De heer T. (Tobi) Hoogink (69) 

Ruim veertig jaar geleden ging de heer Hoogink toneelspelen bij Cultuur Verheft. Als bestuurslid heeft hij zich 27 jaar als hoofd van de decorcommissie ingezet om, samen met zijn team, decors te bouwen voor de talloze toneelvoorstellingen van de vereniging. Bovendien zorgde hij voor het licht en geluid bij de optredens die door het hele land werden uitgevoerd. De heer Hoogink maakt daarnaast vanaf het begin deel uit van de leescommissie, die beoordeelt of toneelstukken geschikt zijn voor Cultuur Verheft. 

Mevrouw M.M.C (Monique) van Buul (63) 

Mevrouw Van Buul heeft als nucleair geneeskundige een uitzonderlijke bijdrage aan het specialisme van de nucleaire geneeskunde geleverd, en zij doet dit nog steeds. Bovendien is mevrouw Van Buul naast haar betaalde werkzaamheden al vele jaren actief als vrijwilliger in haar eigen woonomgeving op het gebied van cultuurhistorie en sport. Ze is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

Foto: Charles Nieuwenhuizen

De heer J.C.G.M (John) Bakker (56 jaar) 

Op 1 december 2009 ontving de heer Bakker een Koninklijke Onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten op het gebied van kerkelijk leven en maatschappelijk welzijn. De activiteiten waarvoor hij toen werd onderscheiden zijn nog steeds valide. Echter, in de periode tussen december 2009 en nu heeft de heer Bakker zijn activiteiten verder uitgebreid. Naast een verdere uitbreiding van zijn vrijwillige bestuurlijke activiteiten, heeft hij ook andere activiteiten op internationaal vlak ontplooid. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Van links naar rechts uitreiker Commissaris van de Koning Jaap Smit, John Bakker en burgemeester Carla Breuer (Foto: Charles Nieuwenhuizen)

De heer B.J. (Ben) Zwetsloot (71) 

De heer Zwetsloot zet zich al bijna 40 jaar belangeloos als vrijwilliger in voor natuur, kerk en maatschappij. De vrijwilligersloopbaan van de heer Zwetsloot begon in 1982, toen hij toetrad tot het bestuur van de Voorhoutse Vogelvereniging De Kolibri. Eerst als tweede voorzitter, later als secretaris en inmiddels is hij al ruim 25 jaar voorzitter. Sinds 2020 verzorgt de heer Zwetsloot de materialen en is hij tentoonstellingscommissaris voor de jaarlijkse tentoonstelling. In 2001 werd de heer Zwetsloot vrijwilliger voor de St. Bartholomeuskerk. 

De heer G.F.H. (Gerard) van Leeuwen (88) 

Er is een belangrijke rode draad te herkennen in de jarenlange vrijwillige inzet van de heer Van Leeuwen die al in 1941 van start ging: zijn voorliefde voor het beheren en controleren van financiën. Van de organisatie van de jaarlijkse actie Kerkbalans en het tellen van de collectes in de kerk tot penningmeester bij de Parochiële Caritas Instelling en EHBO afdeling Warmond, en van beheerder/kassier van Centrale Volksbank agentschap Warmond tot lid van de jaarlijkse kascommissie bij de Bond van Ouderen. Maar ook als vrijwilliger bij het korps Reserve Rijkspolitie heeft de heer Van Leeuwen zijn sporen in het vrijwilligerswerk zeker verdiend. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in