Teylingen – Zeven Koninklijke onderscheidingen waren er vrijdag in de gemeente Teylingen. Alle zeven zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De foto’s zijn van Rose Marie Keijzer.

Uit Sassenheim:
Piet Dahlkamp (79) is sinds 1988 vrijwilliger bij de Pancratius Parochie. Sinds 2002 reist hij jaarlijks naar Gambia, waar hij mensen en gezinnen in nood helpt en ondersteunt. Van het geld dat hij in de loop van het jaar inzamelt koopt hij o.a. rijst, medicijnen, schooluniformen voor kinderen en betaalt hij schoolgeld. Daarnaast is Piet Dahlkamp sinds 2005 vrijwilliger in allerlei functies bij de Bridgeclub in Teylingen.

Wim Blom (80) verricht een groot aantal vrijwilligersactiviteiten. Zo is hij vrijwilliger bij de Stichting Sportpromotie Teylingen en bij het Bloemencorso Bollenstreek. Sinds 2009 is hij actief bij de Eendenkooi in Warmond. Verder was hij van 1977 tot 1991 vrijwilliger bij de Zwemvereniging Sassenheim, van 2007 tot 2016 bestuurslid van de Stichting Oud Sassenheim, van 1997 tot 2010 vrijwilliger bij Panorama Tulipland en van 1996 tot 2018 vrijwilliger bij de Sassenheimse Tennis Vereniging. Onder de foto het radio-interview.

Vanaf het moment dat Henk Burger (72) in 1990 in Sassenheim kwam wonen is hij actief betrokken geweest bij de Protestantse Gemeente Sassenheim (PGS), en voorheen bij de Hervormde Kerk Sassenheim. Sinds 1992 is hij secretaris van de Raad van Kerken in Sassenheim. Van 1995 tot 2007 was hij Lid van de Kerkvoogdij van de toenmalige Hervormde Kerk in Sassenheim; daarna was hij lid van het College van Kerkrentmeesters. Vanaf 2009 is hij Secretaris van het bouwteam Julianakerk Sassenheim en het nieuw Kerkelijk Centrum Dorpskerk. Onder de foto het radio-interview.

Uit Warmond:
Sinds 1992 Ineke van der Zee – Sepers (77) bestuurslid en sinds 20 jaar voorzitter van Koninklijke NVVH Vrouwennetwerk, afdeling Sassenheim. Ze leidt vergaderingen en zorgt voor een goed verloop van de verschillende activiteiten en evenementen.Van 1998 tot 2018 was Ineke Van der Zee vrijwilliger bij het Oude Raadhuis in Warmond, waarbij zij de uitnodigingen voor de regelmatige exposities van kunstvoorwerpen verzorgde en verspreidde. Onder de foto het radio-interview.

Uit Voorhout:
Mevrouw Caroline Dangerman-Bel (58) is sinds 1977 vrijwilliger in diverse functies bij voetbalvereniging Foreholte. Nu is zij secretaris van het hoofdbestuur en fungeert zij regelmatig als gastvrouw bij de thuiswedstrijden. Vanaf 1980 is Dangerman vrijwilliger bij toneelvereniging Cultuur Verheft in Voorhout, momenteel als regisseur. Verder is zij sinds 2000 vrijwilliger bij de Parochie St. Maarten, kern Bartholomeus in Voorhout. Onder de foto het radio-interview.

Van 1981 tot 1996 was Lida Witteman (69) vrijwilliger bij Zwemvereniging De Columbiaan. Vanaf 1997 is zij bestuurslid bij het Voorhouts Kamer Koor. Zij was betrokken bij de oprichting van de vereniging en heeft een grote bijdrage geleverd aan het regelen van de statuten etc. Momenteel is zij er actief als secretaris en helpt ze met de organisatie van concerten. Onder de foto het radio-interview.

Sinds 1984 organiseert Martin Van Weeghel (50), samen met andere vrijwilligers, de radio-uitzendingen van Radio Norvicus, de huisradio van zorginstelling Jeroen in Noordwijk. Hij zorgt onder andere voor de samenstelling van de programma’s, de programmering, de techniek en de eindredactie. Tevens is Van Weeghel sinds 2012 penningmeester van Club Pan European Nederland, een landelijke motorrijdersvereniging, en was hij van 1989 tot 1999 bestuurslid van de Noordwijkse volleybalvereniging. Onder de foto het radio-interview.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in