Ben Thomas

Lisse – Lisse heeft er sinds woensdag vier nieuwe Leden in de Orde van Oranje-Nassau bij.

Marian Castenmiller heeft als correspondent van De Lisser een belangrijke sociale functie in het dorp vervuld. Daarnaast is zij sinds 1996 bestuurslid bij Stichting Vrienden van het Adema orgel. Bij Vereniging Oud Lisse zorgde zij als bestuurslid voor de PR en cultuur-historische activiteiten. Ook de Agathakerk en de bewoners van woonzorgcentrum Berkhout kunnen al jarenlang rekenen op haar warme, vrijwillige inzet.

Lysia Kralt zet zich al sinds 1975 actief in voor de Gereformeerde kerk en heeft in diverse functies veel voor de kerk betekend. Dit deed hij onder meer als diaken, lid van de bouwcommissie en secretaris. Sinds 2011 is hij als bestuurslid betrokken bij Museum De Zwarte Tulp, waar hij bij de verbouwing en herinrichting een belangrijke rol speelde. Ook is hij ruim vijf jaar bestuurslid van de koersbalclub in Lisse waarbij zijn doel is om zoveel mogelijk oudere Lissers bij de club te betrekken.

Ben Thomas is al veertig jaar een zeer betrokken vrijwilliger bij de Stichting Bloemenmozaïek Lisse. Daarnaast is hij jarenlang penningmeester geweest van de VVV Lisse en de overkoepelende VVV Holland Rijnland. Verder zet hij zich in als vrijwilliger voor de Harddraverijvereniging en als actieve vrijwilliger en adviseur van FC Lisse. Tot slot is hij ook medeoprichter en penningmeester geweest van de voormalige Stichting Muziekschool Lisse & Omstreken.

Erwin de Mooij heeft zich ingespannen voor het in beeld brengen van de geschiedenis van een tijdens de Tweede Wereldoorlog in Lisse neergestorte Amerikaanse bommenwerper Jayhawk. Door zijn inzet hebben overlevenden en nabestaanden op vele vragen een antwoord gekregen. Op zijn initiatief is in 2012 een herdenkingsmonument opgericht. Ook is hij medeauteur van het boek Broken Wings en geeft hij lezingen aan basisschoolleerlingen en veteranen over deze oorlogsgeschiedenis.

Erwin de Mooij
Lysia Kralt
Marian Castenmiller

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in