Teylingen – Burgemeester Carla Breuer heeft maandagochtend 16 Teylingers bericht dat zij een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Vanwege de coronamaatregelen volgt later deze week de fysieke overhandiging van de onderscheidingen aan alle gedecoreerden. Keshwar Baldewpersad Tewarie is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Willy Spaan is Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De overige 14 gedecoreerden zijn Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Uit Sassenheim worden de volgende inwoners onderscheiden:

De heer K. (Keshwar) Baldewpersad Tewarie (72) De heer Tewarie zet zich al vele jaren in voor het welzijn van de Nederlandse gemeenschap in het algemeen en dat van de Hindoestaanse gemeenschap in het bijzonder. Zijn inzet beperkt zich bovendien niet tot de grenzen van Nederland, maar ook ver daarbuiten. In 1982 werd de heer Tewarie lid van Arya Samaj Nederland, een levensbeschouwelijke organisatie. Vanaf het begin tot heden heeft hij zich dienstbaar gesteld aan de vereniging, als lid van de adviesraad, als voorzitter van het bestuur, als leider/voorzitter van diverse commissies en als voorzitter van de Mandir Bouwcommissie.Medio jaren tachtig nam de heer Tewarie samen met o.a. zijn vader het initiatief tot de oprichting van één overkoepelend coördinerend orgaan, de Federatie Arya Samaj Nederland (FAS-NED); tot op heden is de heer Tewarie lid van de adviesraad. Als vertegenwoordiger van FAS-NED was de heer Tewarie betrokken bij de besprekingen en onderhandelingen die uiteindelijk hebben geleid tot de oprichting van een omroeporganisatie voor Hindoes in Nederland: Organisatie Hindoe Media, en tot de oprichting van de Hindoe Raad Nederland, een orgaan dat ten overstaan van de Nederlandse overheid de Hindoe gemeenschap kon vertegenwoordigen. Een aantal jaar geleden was de heer Tewarie één van de oprichters van Stichting Gurukul, een stichting die tot doel heeft om ontwikkelingskansen te creëren en aan te bieden aan kinderen in de Indiase deelstaat Odisha, zodat zij een betere toekomst kunnen hebben. De heer Tewarie wordt omschreven als iemand die mensen bij elkaar brengt en ze stimuleert om samen te werken.De heer K. Baldewpersad Tewarie is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

De heer A.J.M. (Aad) van der Geest (69) De heer Van der Geest is al jarenlang actief op het gebied van geschiedenis, archeologie en etymologie. Niet alleen in zijn woonplaats Sassenheim, maar ook in Lisse en zelfs op regionaal en landelijk niveau. De heer Van der Geest is vanaf de oprichting van de Stichting Oud Sassenheim (SOS) in 1990 actief als vrijwilliger voor de stichting. In deze rol heeft hij onderzoek verricht en verhalen geschreven. Hij is voorzitter van de werkgroep Historie en weet veel van de geschiedenis en archeologie van het dorp en de streek. De heer Van der Geest heeft meegewerkt aan en belangrijke bijdragen geleverd aan de inventarisatie en beschrijving van cultuurhistorische waardevolle objecten in het buitengebied van Sassenheim ten behoeve van de Cultuurhistorische Atlas van de Duin- en Bollenstreek. Sinds een aantal jaar is hij lid van de Werkgroep Ruimtelijk Ordening van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG). Namens het CHG neemt hij deel aan de werkzaamheden in de ELO-Klankbordgroep Bodemverstoringen Bollenstreek. Begin jaren ’80 werd de heer Van der Geest lid van de Archeologische Werkgroep Nederland (AWN). Hij was correspondent voor de gemeente Sassenheim en thans voor de gemeente Teylingen. In deze hoedanigheid heeft hij, ook mede namens Stichting Oud Sassenheim, de beleidsontwikkeling van de gemeente Teylingen met betrekking tot archeologie kritisch en opbouwend gevolgd en becommentarieerd. De heer Van der Geest is als vrijwilliger ook actief geweest voor Vereniging ‘Oud Lisse’ (VOL). Hij voerde veel etymologisch en archeologisch onderzoek uit en schreef hierover een aantal artikelen in het Nieuwsblad van de vereniging. De heer Van der Geest heeft zijn sporen op het gebied van de archeologie zeker verdiend.De heer A.J.M. van der Geest is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Mevrouw L.C. (Lenie) Molkenboer – Barnhoorn (70) Mevrouw Lenie Molkenboer-Barnhoorn zet zich als vrijwilliger al ruim 40 jaar in voor de maatschappij en de kwetsbaren in onze samenleving. Mevrouw Molkenboer begon met haar vrijwilligersactiviteiten bij voetbalvereniging Ter Leede in Sassenheim. In een periode van ruim 25 jaar heeft zij diverse functies gehad: inplannen van de maandelijkse jeugdvergaderingen, verzorgen van de notulen én de koffie tijdens de vergaderingen; wekelijks samenstellen van het clubblad en indelen van de bezorgwijken; meehelpen aan het opzetten van de website van VV Ter Leede. Begin 2000 werd mevrouw Molkenboer vrijwilliger op het J.H. Dunant vakantieschip van het Nederlandse Rode Kruis. Nadat het Rode Kruis met deze vakantie projecten stopte, vervolgde zij haar vrijwilligersactiviteiten bij Stichting Heinz Bijzondere Vakantiereizen. Deze stichting verzorgt aangepaste vakanties voor zieken, gehandicapten en hun partners en mantelzorgers. Mevrouw Molkenboer is op al deze reizen actief als vrijwilligster Zorg en Hoofd Facilitair en is gedurende het jaar door wekelijks bezig met de organisatie van deze reizen. Naast het zorgen voor kwetsbaren in onze samenleving, is mevrouw Molkenboer ook vol aandacht en zorg voor de mensen om haar heen dichterbij huis. Voor twee oudere dames van wie zij het haar verzorgde, ontpopte zij zich tot een belangrijk en gezellig wekelijks contact. En ook jonge gezinnen ondersteunt zij met veel liefde en aandacht. Mevrouw Molkenboer past op, verzorgt de kinderen en helpt in het huishouden. Zij doet dit alles zonder dat zij  er iets voor terugverlangt. Mevrouw L.C. Molkenboer – Barnhoorn is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

De heer G.J. (Gerard) van Vliet (81) De heer Gerard van Vliet is op jonge leeftijd al gestart met vrijwilligerswerk en is inmiddels al meer dan 60 jaar actief. De heer Van Vliet zet zich niet alleen in voor de sport, maar ook voor de natuur en de mensen om hem heen.Vanaf de tijd dat hij stopte met zelf voetballen bij RKVV Teylingen, was hij als vrijwilliger op en rond de velden van de vereniging te vinden. De heer Van Vliet startte bij RKVV Teylingen als jeugdtrainer en was vervolgens 26 jaar jeugdleider. Hij was scheidsrechter bij jeugd- en seniorenwedstrijden en draaide bardiensten. Om extra geld voor de club binnen te halen organiseerde hij loterijen bij thuiswedstrijden van het eerste elftal van Teylingen en haalde hij oud papier op. De heer Van Vliet was en is elke week op het voetbalveld te vinden: de velden nalopen, gaten vullen, lijnen trekken op het veld. Maar ook het onderhoud van het groen bij het sportpark is bij hem in goede handen. Naast het onderhoud van de sportvelden en het groen bij het sportpark, zorgt de heer Van Vliet ook voor de tuinen van anderen. In sommige gevallen is hij van tuinman uitgegroeid tot mantelzorger en doet hij wekelijks boodschappen en gaat mee op bezoekjes aan het ziekenhuis. Het leven van de heer Van Vliet draait om zorgen voor anderen.De heer G.J. van Vliet is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

De heer T.M.P. (Theo) van der Vlugt (71) De heer Theo van der Vlugt zet zich al 55 jaar belangeloos in voor sportvereniging, kerk en maatschappij. De heer Van der Vlugt is al 60 jaar trouw lid van voetbalvereniging RKVV Teylingen en 55 jaar actief als vrijwilliger voor de vereniging. De heer Van der Vlugt begon als jeugdleider, werd jeugdtrainer en werkte zich als snel op als hoofdleider van de jeugd. Maar ook de organisatie van het jaarlijkse jeugdkamp, waar zo’n 70 jeugdleden aan meedoen, was tientallen jaren bij hem in goede handen. Tot twee jaar geleden was de heer Van der Vlugt keeperstrainer van de selectiekeepers van RKVV Teylingen. Daarnaast werd hij keeperstrainer van het G-team, een team voor jongens met een beperking. Als elftalbegeleider van selectieteams was de heer Van der Vlugt ook op zondag te vinden op het sportpark. Op zaterdagochtend is hij vaak achter de bar te vinden. Bovendien is hij dagelijks ’s ochtends op en rond het sportpark bezig met onderhoudswerk, schilderwerk binnen en buiten. De heer Van der Vlugt fluit vrijwel elke week een (jeugd)wedstrijd en is actief als bestuurslid van de Stichting Vrienden van Teylingen. De heer Van der Vlugt zet zich ook al ruim 30 jaar in voor de St. Pancratius kerk in Sassenheim. Hij is collectant, en heeft 25 jaar de functie van secretaris vervuld. Daarnaast is hij enthousiast lid van het Kerkveiling comité en heeft hierbij de afgelopen vijf jaar de functie van voorzitter van het comité op zich genomen. De heer Van der Vlugt was ook nauw betrokken bij de oprichting van Carnavalsvereniging De Saksen en medeoprichter van de personeelsvereniging van J.G. van der Mey BV.De heer T.M.P. van der Vlugt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.            

Uit Voorhout worden de volgende inwoners onderscheiden:

Mevrouw H.R.M.M. (Lenny) van Dam – Straathof (66) Mevrouw Lenny van Dam-Straathof zet zich al 30 jaar als vrijwilliger in voor de kerkelijke gemeenschap in onze gemeente. Daarnaast heeft zij vanaf een jonge leeftijd diverse mantelzorgtaken voor familieleden en niet-familieleden op zich genomen. Mevrouw Van Dam is lector in de St. Bartholomeuskerk, zingt in het Middenkoor, is betrokken bij Allerzielen in het licht en verzorgde reizen naar Lourdes. Bijzonder is de rol die zij vervult bij uitvaarten binnen de kerk. Mevrouw Van Dam voert gesprekken met nabestaanden over hun wensen, verzorgt de avondwake en brengt na afloop vaak de Rafaëlkaars langs. Ook buiten de kerk staat zij altijd voor anderen klaar. Mevrouw Van Dam heeft oog voor de kwetsbare, kansarme en hulpbehoevende medemens. Dit komt tot uiting in al haar werkzaamheden en activiteiten. Zij helpt ouderen wanneer dat praktisch gewenst is en draait er haar hand niet voor om, om daadwerkelijk eenzaamheid en problemen anderszins te doorbreken.Mevrouw H.R.M.M. van Dam – Straathof is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

De heer H.A.M. (Hubert) Heuzen (69) De heer Hubert Heuzen is zich op 20e jarige leeftijd actief gaan inzetten als vrijwilliger voor kerk en maatschappij. Vanaf die periode tot nu, die ongeveer 50 jaar beslaat, heeft hij diverse functies vervuld. Sinds tien jaar verricht de heer Heuzen wekelijks tuinonderhoud op de begraafplaats bij de St. Bartholomeuskerk. De heer Heuzen werkt mee aan de jaarlijkse Open Monumentendag, zodat mensen bijzondere locaties kunnen bezoeken. In de jaren tachtig en negentig was de heer Heuzen bestuurslid van de Stichting Katholiek Onderwijs Voorhout, hij heeft destijds veel tijd en energie gestoken in het onderwijs. Van de basis die toen is gelegd, plukken de huidige scholen nog steeds de vruchten. Als ‘hoffotograaf’ legt de heer Heuzen veel alledaagse en bijzondere momenten vast. Zowel voor de parochie als de Historische Kring Voorhout. Door zijn foto’s kunnen inwoners de ontwikkelingen volgen én door de momenten vast te leggen, blijft ons dagelijks leven bewaard voor de toekomst. In een halve eeuw tijd heeft de heer Heuzen enorm veel vrijwilligerswerk verzet.De heer H.A.M. Heuzen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Mevrouw J.M. (Conny) Kroon – van Dorp (62) Mevrouw Conny Kroon-van Dorp zet zich als vrijwilliger al 35 jaar actief in voor kerk en maatschappij. Mevrouw Kroon is voor de St. Bartholomeuskerk betrokken bij Allerzielen in het licht, zingt in het Middenkoor en reisde als verpleegkundige mee naar Lourdes.Ook leverde zij een bijdrage aan vieringen door geschikte lezingen en teksten te zoeken. Mevrouw Kroon verzorgt het rozenkransgebed en brengt na een overlijden geregeld de Rafaëlkaars langs bij de nabestaanden, een belangrijke en troostrijke taak. Mevrouw Kroon was 15 jaar lang één van de drijvende krachten in de ouderraad van de Emmaüsschool. Zij organiseerde activiteiten als het kerstfeest of schoolreisjes: voor kinderen vaak onvergetelijke momenten. Als vrijwilliger bij de Zonnebloem bezocht mevrouw Kroon elke twee weken een fysiek beperkte oudere: belangrijk om eenzaamheid te voorkomen. Ook ging zij regelmatig mee als verpleegkundig begeleider op uitstapjes. Nog steeds gaat mevrouw Kroon jaarlijks langs de deuren met loten van de Zonnebloem. Mevrouw Kroon draagt met haar vrijwilligerswerk op een mooie manier bij aan de samenleving in Voorhout.Mevrouw J.M. Kroon – van Dorp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Mevrouw P.J. (Ellen) van Schooten (50) Mevrouw Ellen van Schooten zet zich al meer dan de helft van haar eigen leven in als vrijwilliger voor maatschappij en kerk. Mevrouw Van Schooten startte haar vrijwilligerscarrière in 1990 als secretaris van het jeugdbestuur van voetbalvereniging Foreholte, ze maakte deel uit van de kantinecommissie en draaide ook zelf een aantal jaar kantinediensten. Nadat zij na 10 jaar haar taken als secretaris bij de voetbalvereniging had neergelegd, werd mevrouw Van Schooten penningmeester van de Stichting Katholiek Onderwijs Voorhout (SKOV). Na de fusie van SKOV met de Stichting Katholiek Onderwijs Duin- en Bollenstreek stopte mevrouw Van Schooten als penningmeester en vervolgde haar vrijwilligerscarrière bij de St. Maarten Parochie, kern St. Bartholomeus. Eerst als secretaris in de beheercommissie van de Voorhoutse parochie, later als penningmeester. Een aantal jaar geleden werd mevrouw Van Schooten secretaris van Honk- en Softbalvereniging The Flags in Lisse. Mevrouw Van Schooten wordt niet alleen om haar activiteiten als vrijwilliger voor verschillende organisaties gewaardeerd, maar ook om haar persoonlijke betrokkenheid bij mensen in bijzondere situaties. Zij stelt haar hart en huis open voor wie dat nodig heeft.Mevrouw P.J. van Schooten is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

De heer W.J.M. (Willy) Spaan (66) De heer Willy Spaan heeft een lange staat van dienst. Hij studeerde biologie aan de universiteit van Utrecht en specialiseerde zich als viroloog. In 1990 werd de heer Spaan aangesteld als hoogleraar virologie aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Leiden en was hij tegelijkertijd hoofd van de Sectie Virologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Ook was hij lid van het Management Team en bestuurslid van de faculteit. In 1997 werd hij hoofd van de Afdeling Medische Microbiologie. Gelijktijdig was hij vanaf 1998 voorzitter van het Centrum voor Infectieziekten, lid van het opleidingsbestuur en bestuurslid van Divisie 4. In 2008 werd hij aangesteld als deeltijd hoogleraar medische microbiologie, in het bijzonder fundamentele virologie, aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Leiden. Als onderzoeker was hij gespecialiseerd in Coronavirussen (o.a. SARS en MERS) en Hepatitis C. Ook vervulde hij naast zijn reguliere aanstelling als onderzoeker diverse bestuurlijke activiteiten. De heer Spaan verwierf talloze beurzen en subsidies voor zijn onderzoek. Daarnaast verzorgde hij lezingen, was hij begeleider van promovendi en (mede)organisator van internationale congressen. Bovendien was hij (mede) auteur of coördinator van publicaties in internationaal toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften. In de periode 2008-2015 was de heer Spaan voorzitter van de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). In 2015 keerde hij terug naar het LUMC waar hij voorzitter van de Raad van Bestuur werd. Als bestuurder zette hij zich in om invulling te geven aan de moderne visie op gezondheidszorg. Ook initieerde de heer Spaan de oprichting van het Oncologienetwerk-regio west om zo kankerpatiënten de meest optimale zorg te kunnen bieden. Als voorzitter van de Regionale Organisatie Acute Zorg (ROAZ) maakte hij afspraken over de acute zorg in de regio Leiden e.o. Als voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft de heer Spaan zich o.a. ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Hij heeft de verbinding en samenwerking tussen de acht universitair medische centra (UMC’s) in Nederland, maar evenzeer met andere zorginstellingen, sterk bevorderd. Hiermee heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de positie van de universitair medische centra van Nederland, in een sterk veranderend zorglandschap.De heer Spaan is voor zijn verdiensten in en al dan niet gerelateerd aan zijn hoofdfunctie benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen zijn uitgereikt door burgemeester Lenferink van Leiden. 

De heer J.J. (Jules) de Vries (70) De heer Jules de Vries zet zich al jarenlang in als vrijwilliger voor onze samenleving: voor de zorg, natuurbehoud, lokaal ondernemerschap en lokale projecten die de leefbaarheid verbeteren. Al vanaf de allereerste plannen is de heer De Vries betrokken bij Hospice Duin- en Bollenstreek in Sassenheim; in 2003 werd hij lid van het Stichtingsbestuur. Toen dit bestuur werd ontbonden en overging in het bestuur van de Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek, werd de heer De Vries lid van het bestuur. Sinds 2014 is hij voorzitter. De heer De Vries zet zich ook in voor Hospice De Mare in zijn voormalige woonplaats. Hij is niet alleen secretaris van het bestuur, maar daarnaast ook als fondsenwerver betrokken bij het hospice. Al vele jaren zet de heer De Vries zich in om park Rusthoff mooier te maken, met name als voorzitter van de Stichting Vrienden Park Rusthoff. De stichting is belast met het werven van en contact onderhouden met donateurs en sponsoren voor Park Rusthoff en maakt het mogelijk door de bijdragen van donateurs en sponsoren om iets extra’s te doen voor het park. De heer De Vries draagt ook lokale projecten en lokaal ondernemerschap een warm hart toe. Hij was voorzitter van de Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV), kern Sassenheim en secretaris van Stichting Citymanagement Teylingen. Nadat hij in 2019 zijn taken als secretaris neerlegde, bleef hij als adviseur aan de stichting verbonden. Een aantal jaar geleden werd de heer De Vries penningmeester van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen, een lokaal fonds dat een brug wil slaan tussen initiatiefnemers en geldbronnen.Daarnaast toont de heer De Vries zijn maatschappelijke betrokkenheid via zijn inzet voor Rotaryclub Sassenheim.De heer J.J. de Vries is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

De heer H.J.M. (Rik) van Wieringen (55) De heer Rik van Wieringen is sinds 2000 actief als vrijwilliger en zet zich belangeloos in voor kerk, sport en maatschappij.  De heer Van Wieringen zet zich al 20 jaar in voor de jaarlijkse ‘Paveivo’ (PArochiele VEIling Voorhout) Kerkveiling, is inmiddels ook al ruim 17 jaar actief als collectant en is daarnaast betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse kerstmarkt op het kerkplein in Voorhout. Bovendien helpt hij mee bij het thuisbezorgen van het parochieblad ‘Zevenblad’ bij de parochianen in een bepaalde wijk. In 2006 startte de heer Van Wieringen met zijn vrijwilligersactiviteiten voor zwemvereniging De Columbiaan. Hij is daarbij actief op vele fronten: tijdens wedstrijden als ploegleider en tijdwaarnemer (in zowel binnen- als buitenland); tijdens trainingskampen en weekend-wedstrijden als chef-kok; en wanneer een trainer niet kan als invallend trainer. Ook bij de sportverenigingen van zijn dochter is de heer Van Wieringen betrokken. Bij het wedstrijdzwemmen zorgt hij voor het vervoer en doet hij dienst als klokker. Als vrijwilliger bij haar paardrijlessen via Stichting De Zevensprong zadelt hij paarden op, veegt de stallen, zet deelnemers op hun paard en neemt andere deelnemers mee naar de les. De heer Van Wieringen is ook betrokken bij zijn eigen buurt en straat en beheert de buurtapp. Bovendien staat hij voor zijn familie klaar: wanneer hij met zijn moeder gaat wandelen, neemt hij met liefde andere bewoners van Bolero mee.De heer H.J.M. van Wieringen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

De heer A.M. (Ton) Wolvers (59) De heer Ton Wolvers is al 35 jaar als vrijwilliger actief voor verschillende organisaties op het gebied van cultuur, sport en kerk. De heer Wolvers is vanaf 1985 betrokken bij toneelvereniging Cultuur Verheft. Altijd beschikbaar om achter de schermen allerhande hand- en spandiensten te verrichten. Ook was hij één van de initiatiefnemers van het jeugdtoneel. De heer Wolvers was een aantal jaar betrokken bij de schooiwagen van het corso, als speakerpersoon verleende hij zijn medewerking op het traject Voorhout-Sassenheim. Bij de oprichting van Theaterschool Teylingen trad de heer Wolvers als penningmeester toe tot het bestuur. In 2016 werd de heer Wolvers door het bestuur van de Oranje Vereniging Voorhout voorgedragen als kandidaat voor het voorzitterschap, in januari 2017 werd de voorzittershamer aan hem overgedragen. De heer Wolvers zet zich ook al 20 jaar in voor de sport in onze gemeenschap. Hij is 20 jaar betrokken geweest bij HV Warmunda – als voorzitter, penningmeester en trainer – en heeft negen jaar in het jeugdbestuur van VV Foreholte gezeten. Maar ook voor RKVV Teylingen en HV Foreholte was hij actief als vrijwilliger. Voor alle vier de verenigingen was hij op het veld actief als scheidsrechter. Bovendien zet de heer Wolvers zich al 15 jaar in als vrijwilliger bij Parochie Sint Maarten, als secretaris van het parochiebestuur, lid van de Camillusgroep, en als presentator en gangmaker bij het Rad van Avontuur tijdens de jaarlijkse kerstmarkt. De heer Wolvers wordt omschreven als een goed bestuurder, een verbinder, enthousiast en toegewijd.De heer A.M. Wolvers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

Uit Warmond worden de volgende inwoners onderscheiden:

De heer J.G.C. (Jan) van der Horst (81) De heer Jan van der Horst zet zich al 35 jaar in als vrijwilliger voor het behoud van cultuur en natuur in Warmond. De heer Van der Horst was één van de pioniers bij de start van Moestuinvereniging Koudenhoorn in 1985. Hij is van het begin af aan bij het wel en wee van de moestuinvereniging betrokken geweest en zet zich inmiddels al 35 jaar in voor de vereniging. In 2019 stak hij zijn handen flink uit de mouwen bij de verbouwing van het clubhuis. De heer Van der Horst zet zich ook al ruim 15 jaar in voor de Vereniging Het Oude Raadhuis van Warmond, vanaf 2006 is hij ook toegetreden tot het bestuur en beheert hij de portefeuille facilitaire zaken. Dankzij zijn vakmanschap staat het rijksmonument er piekfijn bij. Met zijn twee rechterhanden is de heer Van der Horst een welkome vrijwilliger: veel verenigingen doen een beroep op hem, hij stelt ze nooit teleur.De heer J.G.C. van der Horst is genoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

De heer G.J. (Gerard) Kipping (80) De heer Gerard Kipping zet zich als vrijwilliger al 60 jaar belangeloos in voor kerk en maatschappij. Al vele jaren is hij, samen met zijn vrouw, het gezicht van de lokale Warmondse pastorie en actief in tal van commissies. De heer Kipping is actief als koster en collectant en verzorgt beeld- en geluidsopnames van de vieringen in de kerk. Tot een klein aantal jaar geleden was hij 30 jaar lang op vele fronten actief als vrijwilliger bij schietvereniging Toxotes: van het openen en afsluiten van het verenigingsgebouw tot het begeleiden van introducees en aspirant- en ledenschutters binnen de vereniging van en naar wedstrijden door het hele land, en van het ophalen en thuisbrengen van schutters die zelf geen vervoer hadden om naar de verenigingsavonden te komen tot het mede organiseren van wedstrijden, feestavonden en feestelijke verschietingen, en de promotie van de vereniging in omliggende gemeenten. Sinds een aantal jaar is de heer Kipping actief als vrijwilliger bij Vier het Leven. Hij haalt gasten van 65 jaar en ouder thuis op en brengt hen na afloop van een heerlijk uitje naar theater, bioscoop of museum in eigen regio, weer veilig thuis tot achter de voordeur. In een verder verleden heeft de heer Kipping zich ingezet als teamleider bij voetbalvereniging GWS, als instructeur bij de EHBO-vereniging en voor gebouwonderhoud bij SV Warmunda. De heer Kipping collecteert al bijna 40 jaar voor de Brandwondenstichting en was bloed- en plasmadonor tot dat op basis van zijn leeftijd vanaf 2011 niet meer mocht.De heer G.J. Kipping is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Mevrouw C.J. (Ine) Kipping – Heemskerk (80) Mevrouw Ine Kipping-Heemskerk startte haar ‘carrière’ als vrijwilliger 48 jaar geleden als hulpouder op een basisschool. Tot op de dag van vandaag heeft zij zich al die jaren belangeloos ingezet voor kerk en maatschappij. Tot vorig jaar heeft jarenlang elke week bloemstukken gemaakt voor in de kerk, gedurende de week liep ze deze na en controleerde de bloemstukken op toonbaarheid. Inmiddels is zij ook al 10 jaar verantwoordelijk voor de verzorging en het in goede conditie houden van de altaarkleden en liturgische gewaden. Daarnaast schenkt mevrouw Kipping koffie na speciale vieringen in de kerk en fungeert zij als gastvrouw op momenten dat het secretariaat onbemand is. Mevrouw Kipping is tot een klein aantal jaar geleden bijna 20 jaar lang op vele fronten actief geweest als vrijwilliger bij schietvereniging Toxotes: van het openen en afsluiten van het verenigingsgebouw tot het opzetten en schietklaar maken van de accommodatie, en van het ophalen en thuisbrengen van schutters die zelf geen vervoer hadden om naar de verenigingsavonden te komen tot het mede organiseren van wedstrijden, feestavonden en feestelijke verschietingen, en de promotie van de vereniging in omliggende gemeenten. Daarnaast had mevrouw Kipping het beheer over de bar tijdens de clubavonden en wedstrijdweekenden. Als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk was mevrouw Kipping begaan en betrokken bij mensen, vaak gezinnen, die de kans kregen om in Warmond een start te maken met hun leven in Nederland. Mevrouw Kipping was bloed- en plasmadonor tot dat op basis van haar leeftijd vanaf 2010 niet meer mocht.Mevrouw C.J. Kipping – Heemskerk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in