Lisse blijft in gesprek met Noord-Holland over bereikbaarheid

Lisse – B&W van Lisse blijven in gesprek met de provincie Noord-Holland over de ontsluiting van Lisse en de Bollenstreek, ook nu die provincie de stekker uit de Duinpolderweg heeft gehaald. Dat antwoorden ze op vragen van de VVD-fractie, die aanraadde het overleg te stoppen.

Met Zuid-Hollandse partijen wordt binnenkort gesproken om te zoeken naar alternatieven voor een betere bereikbaarheid van Lisse en de Bollenstreek. De ideeën die de VVD hiervoor aandroeg worden meegenomen, net als de suggesties die ondernemers, bewoners, Fietsersbond, Keukenhof en andere betrokkenen al aandroegen. Hieruit moet de meest gewenste optie naar voren komen.

Het door de VVD voorgestelde openstellen van de voorgenomen HOV-brug tussen Lisse en Lisserbroek is volgens het college niet aan de orde. Die brug wordt gefinancierd uit OV-gelden en is alleen bestemd voor openbaar vervoer.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in