Foto pb

Lisse – De gemeente Lisse heeft een structureel begrotingstekort van 2,25 miljoen euro. B & W hebben in de zomer de belangrijkste oorzaken uitgezocht. Er zijn volgens het college ‘verstrekkende bezuinigingskeuzes nodig’. B & W gaan dit najaar met de gemeenteraad in gesprek over mogelijke oplossingen. Het zogenoemde meerjarenbegrotingstekort is volgens het college een optelsom van landelijke ontwikkelingen en het opdrogen van de financiële reserves. Lisse ontvangt onvoldoende geld voor de jeugdhulp-taken die zij erbij kreeg van het Rijk. Ook komt het Rijk met een ‘precario-stop’. Gemeenten mogen vanaf 2022 geen precario meer heffen aan energiebedrijven. Daarnaast mag geen rekening meer gehouden worden met ontvangsten uit het btw-compensatiefonds.

Wethouder Kees van der Zwet: ‘We hebben hele mooie voorzieningen in Lisse. Daar zijn we blij mee en trots op. Maar de wereld is ook enorm veranderd. We hebben nieuwe wettelijke taken. Het Rijk stelt andere begrotingsregels. En onze inkomsten lopen terug. Hierdoor is het tekort geleidelijk opgelopen en is ook niet alles meer mogelijk. We gaan nu samen met de raad bespreken wat dit allemaal voor onze plannen en werk in uitvoering betekent’.  

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in