Lisse – De gemeente Lisse gaat snijden in accommodaties. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage van het college van B & W aan de gemeenteraad. Zo stoot men de Engelenburcht bij speeltuin Kindervreugd af. Wellicht dat de speeltuinvereniging het gebouw koopt, een andere mogelijkheid is woningstichting Stek. De positie van de speeltuin loopt geen risico. De Beukenhof wordt ook verkocht. Daar komen zo’n 40 appartementen. Onderzocht wordt of er nog een nieuwe ontmoetingsruimte komt van 200 m2. De Paraplu kan met haar activiteiten naar Berkhout of Rustoord. De biljarters mogen naar ’t Poelhuys. Jongerencentrum de Greef, ’t Poelhuys en de bibliotheek blijven gehandhaafd. Voor Floralis wordt gekeken of er kopers geïnteresseerd zijn.  Dansschool Welkom heeft een huurcontract van 5 jaar gesloten en blijft ook nog buiten schot. De gemeente hoopt verder dat exploitant Bescal en Sportfondsen samensmelten. Voor Sportfondsen loopt het contract voor zwembad de Waterkanten tot 2020, daarna volgt een aanbesteding. De gemeente Lisse moet op totaal 7 miljoen 10% bezuinigen. Als sluiting gevolgen heeft voor tarieven dan wordt gekeken naar compensatie voor de organisaties. Lisse stelt ook een soort van makelaar aan die gaat bemiddelen in het gebruik van accommodaties. Kosten bedragen 20.000 euro. De gemeenteraad moet met alle maatregelen nog akkoord gaan.

Klik hieronder voor de uitleg van wethouder De Roon. Hij begint over het gebouw Engelenburcht bij speeltuin Kindervreugd.

2 REACTIES

  1. Schandalig dat de gemeente de biljartclub[meer dan 90 leden met eengemiddelde leeftijd van 75 jaar}wil verhuizen naar de Poel.Zo hoort een gemeente niet met zijn ouderen om te gaan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in