Foto PB

Lisse – Volgens B&W heeft de coronacrisis in Lisse nauwelijks geleid tot een toename van het aantal meldingen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De CDA-fractie maakte zich zorgen over met name kwetsbare kinderen en jongeren en had hierover vragen gesteld.

Als het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) zich zorgen maakte over kwetsbare kinderen, werden zij aangemeld bij school en kinderopvang. Ook maakte het JGT strikte veiligheidsafspraken met het gezin. Zo nodig is er dagelijks contact via beeldbellen of telefoon. Verder is er goed contact met de wijkagent en met jongerenwerk, die ook extra alert zijn op gezinsproblemen.

B&W erkennen dat dit een momentopname is en dat nog weinig te zeggen valt over eventuele gevolgen op de lange termijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in