Lisse – Lisse sluit het financiële jaar 2021 positief af met 5,3 miljoen euro. Dit positieve resultaat is ontstaan uit een terughoudend financieel beleid als gevolg van het eerder verwachte tekort, extra structurele inkomsten vanuit het Rijk, vrijval van een aantal voorzieningen en de verkoop van panden en grond. Het overschot van 2021 wordt apart gezet en gebruikt om de reserves te versterken. Het financieel meerjarenperspectief van de gemeente blijft zorgelijk.

 De financiële positie van de gemeente Lisse is de afgelopen jaren verslechterd. Bij het aantreden van het huidige college in 2018 werd een flinke financiële opgave duidelijk. Het college heeft alle inkomsten en uitgaven scherp in beeld gebracht. Er is volgens de gemeente een terughoudend financieel beleid gevoerd, waarin werkzaamheden die moesten zijn uitgevoerd en werkzaamheden die gewenst waren zijn geprioriteerd. Samen met de gemeenteraad is met gerichte bezuinigingen en betere financiële afwegingen meer balans aangebracht. In december 2021 is de notitie ‘Toekomstbestendig begroten’ vastgesteld, waarin samen met de raad de ambities voor de financiële toekomst van de gemeente Lisse afgesproken zijn. Vanaf 2022 gaan deze uitgangspunten in de begroting voor het eerst strikt gehanteerd worden.

Wethouder financiën, Kees van der Zwet: ‘De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om de financiële situatie in kaart te krijgen. Ondanks het positieve resultaat van 2022 moeten we voor 2023 en verdere jaren blijven bijsturen. De lobby vanuit gemeenten bij het Rijk heeft gelukkig wel vruchten afgeworpen; we hebben meer geld gekregen voor onze taken. Onze drie college-ambities ‘een aantrekkelijk Lisse, vitale inwoners en duurzame innovatie’ hebben we deze periode weer verder kunnen brengen, ondanks het financiële zware weer waarin Lisse zit.’

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in