Lisse sluit jaarrekening 2019 positief af

Lisse – Lisse sluit 2019 af met een positief saldo van € 0,4 miljoen. Dat is € 2,2 miljoen beter dan aangegeven in de 2e tussentijdse rapportage 2019.

Dit positieve resultaat komt onder meer door de winstneming binnen het project Waterkanten, betere resultaten binnen het sociaal domein, een hogere toerekening van kosten van de eigen dienst aan investeringen en een bijstelling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De extra benodigde storting in de pensioenvoorziening voor wethouders vormde een nadeel.

Uit het positieve saldo worden in 2020 nog activiteiten betaald, waar het college in 2019 niet aan toegekomen is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in