Raadsleden geïnformeerd over raadsakkoord (Foto: Patrick ter Velde)

Lisse – Als Lisse een raadsakkoord krijgt, kunnen raadsleden meer contact hebben met inwoners en ze betrekken bij beleid. Hier wordt nu hard aan gewerkt. In mei wordt er onder leiding van Nieuw Lisse door de onderhandelaars gewerkt aan het formuleren van een raadsakkoord, waarin de koers voor de komende jaren wordt vastgelegd. In juni moet dat raadsakkoord er zijn. Hierin staan zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen politieke partijen in vermeld. Het streven is het akkoord zo concreet mogelijk te formuleren, zodat de opdracht aan het nieuw te vormen college van B & W straks helder is. Het akkoord vormt een belangrijke basis voor de collegevorming. Politieke partijen in Lisse willen meer binding met inwoners. De gedachte is door aan de voorkant kaders te stellen in een raadsakkoord, dat er minder tijd besteed hoeft te worden aan vergaderen in het gemeentehuis, zodat de raad zich op hoofdlijnen kan concentreren. Het inhoudelijk debat ter voorbereiding op besluiten door de gemeenteraad blijft bestaan, naast andere vormen van dialoog en overleg. De raad wil echter meer naar buiten, meer op locatie, meer werkbezoeken en ook deze raadsperiode structureel aandacht voor participatie. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in