Lof voor plan laatste nieuwbouwproject in Voorhout; Nieuw Boekhorst

Het gebied van ongeveer 40 hectare ligt tussen de Noordelijke Randweg, de spoorlijn, Beukenrode, Boekenbruglaan en de N444.

Voorhout – Veel waarderende woorden klonken er woensdag tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte over de gebiedsvisie voor de nieuw te bouwen wijk Nieuw Boekhorst die in Voorhout moet komen.Nieuw Boekhorst wordt voorlopig de laatste grote woningbouwlocatie in Voorhout. Alle partijen in de gemeenteraad van Teylingen willen daarom dat er een mooie, duurzame en groene nieuwbouwwijk wordt gerealiseerd waarin ruimte is voor veel doelgroepen om daar prettig te wonen. Daarvoor is nu een gebiedsvisie opgesteld, waar vrijwel iedereen zich in kan vinden. Vandaar dat er waarderende woorden waren voor de inspanningen van de betrokken ambtenaren en het college van burgemeester en wethouders. Met name het feit dat 30 procent van de nieuw te bouwen woningen in de sociale sector valt kon op veel instemming van de leden van de raadscommissie Ruimte rekenen. Dat daarvoor soms wat hoger gebouwd moet worden dan aanvankelijk de bedoeling was en de parkeernorm moet worden aangepast, wordt daarbij op de koop toe genomen. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen wensen overblijven voor de raadsfracties. Zo is PvdA-raadslid Paul Witteman een groot voorstander van de komst van een supermarkt in de nieuwbouwwijk. Volgens Witteman kan een supermarkt een grote rol vervullen voor met name de oudere bewoners van de wijk, die anders aangewezen zijn op de winkels in de verder weg gelegen Herenstraat. Ook wil hij een goede openbaar vervoer-verbinding door de wijk. Wat de supermarkt betreft vond hij VVD-raadslid Stefanie de Voogd tegenover zich. De Voogd herinnerde Witteman eraan dat de gemeenteraad eerder in de Centrumvisie heeft bepaald dat de winkels geconcentreerd moeten worden in de Herenstraat. “Of gaan we nu alweer afwijken van wat we eerder met z’n allen bepaald hebben?” vroeg De Voogd zich af. Steun kreeg Witteman wel van GroenLinks-burgerlid Leo Blom en D66-raadslid Ruben Kroeze wat betreft het openbaar vervoer. Ook zij willen dat er een busroute komt door de nieuwbouwwijk. Veel commissieleden vroegen aandacht voor de toewijzing van de nieuwe woningen aan inwoners van Teylingen door middel van zogenaamd lokaal maatwerk. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat een deel van de woningbehoefte in Teylingen kan worden opgelost. Martijn van Duijvenbode (Trilokaal) wil dat daarbij ook wordt gekeken naar meer mogelijkheden voor studenten die langer dan een jaar uit de gemeente weg zijn en daardoor geen starterslening kunnen krijgen.Wethouder Marlies Volten zegde toe dat de mogelijkheid voor de eventuele vestiging van een supermarkt wordt bekeken in de verdere planvorming voor Nieuw Boekhorst. Of er meer openbaar vervoer in de wijk komt liet zij in het midden, want de gemeente kan weliswaar de wens uitspreken om een buslijn door de wijk te laten lopen, het is uiteindelijk aan de provincie en de busmaatschappij of die er ook komt. Dat zal afhankelijk zijn van het reizigersaanbod, aldus Volten. Wat de toewijzing van woningen aan eigen inwoners van Teylingen betreft liet de wethouder weten dat het volgens de huidige regels bij nieuwbouwwoningen mogelijk is om 25 procent van de sociale huurwoningen toe te wijzen aan jongeren uit de eigen gemeente en 100 procent van de sociale huurwoningen aan ‘eigen’ doorstromers die een huurwoning achterlaten. Overigens zal volgens de huidige planning de eerste paal voor Nieuw Boekhorst in 2024 de grond in gaan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in