“Maak parkeerterrein van braakliggende grond aan Bronckhorstraat”

Noordwijk – Steeds meer inwoners uiten hun ongenoegen over het besluit van de gemeenteraad om minder parkeerplaatsen toe te staan als er nieuwe sociale woningen gebouwd worden.

Ook komen er nieuwe ideeën bij het gemeentebestuur om de het huidige tekort aan parkeerplekken aan te pakken. Zo pleit een inwoner er in een brief aan het college voor om de blauwe zone bij de Jeroenskerk op te heffen. Ook stelt hij voor: ,,Aan de Bronckhorststraat ligt al jaren een stuk grond braak, leg er tegels en maak er een parkeerterrein van.’’

Dat mensen in sociale woningen minder gebruik maken van auto’s, een van de redenen die het gemeentebestuur gebruikt om de parkeernorm naar onderen bij te stellen, vindt de briefschrijver ‘heel naïef’. ,,Dat men dan maar deeltijdauto’s moet gaan gebruiken, zoals men in de media oppert, is een domme opmerking.’’

6 REACTIES

 1. Ze denken bij deze gemeente dat alleen mensen van gegoede stand met een auto mogen rijden Ze denken ook als je 32000 perjaar verdiend dat je geen auto mag rijden .Ze vergeten dat er zat mensen zijn die dat verdienen en ook naar hun werk moeten . Of denkt mnr ter Hark dat hij de enige is die met een auto mag rijden met zijn vaste parkeerplek bij het gemeente huis .Alleen de suggestie is al asociaal .

 2. Ja, deze gemeente gaat bij de verkiezingen de gevolgen van hun acties zeker merken.
  Paardenweitjes en groentetuintjes die weg moeten, toestaan bouw van dure GOM villa’s, eindeloos gesteggel over bouwen in Bronsgeest, parkeerplaatsen gewoon lekker verminderen, iedereen een deelauto echter liever niet allemaal tegelijk naar werk, sociale woningbouw met weinig parkeerplaatsen en dan daar bouwen waar eigenlijk geen plek is, midden in de kern Noordwijk Binnen.
  Ja, we gaan lekker het nieuwe jaar in, en oh ja, participatie, ja daar slaan we de Dikke van Dale nog even voor open.

 3. De klachten omtrent parkeren in de dorpskernen is al jaren een terugkerend fenomeen.
  Desondanks denkt de gemeente dat het okay is om plannen erdoor te drukken met een verlaagde parkeernorm, zodat er nog meer parkeerproblemen ontstaan.
  Het CBS geeft alleen maar stijgingen van het wagenpark aan en het CPB heeft berekend dat er netto geen effect is op wagenpark en een negatievf effect op parkeerdruk door leenauto initiatieven.
  Vriendjespolitiek zou in deze tijd toch niet meer boven de inwonersbelangen mogen staan.

 4. Denk vooral ook aan de mensen die nog technisch werk doen en er een werkbus bij hebben, velen mogen er privé niet in rijden dus moeten er een bakkie bij hebben. Geef ook die mensen de ruimte, hou het leefbaar en comfortabel, lang niet iedereen kan zich een huis met eigen oprit permitteren. Uiteindelijk is de koek op en loopt iedereen vast qua tijd en ruimte en gesjouw.

 5. De gemeente laat met de nieuwste parkeerideeën (minder parkeerplaatsen bij sociale nieuwbouwprojecten) weer een verfijnd staaltje theoretische vooruitzichten zien zonder daarbij de realiteit in de ogen te kijken. Laat staan naar de direct-omwonenden van deze geplande nieuwbouwprojecten te luisten. Want wie tussen de regels doorleest zal begrijpen dat deze prachtige plannen vooral in het leven zijn geroepen om huidige ‘probleem projecten’ sneller juridisch doorgang te laten vinden. Overigens hoef je hiervoor je leesbril niet op te zetten. Het is weer ouderwets doorzichtig en getuigt van bijzonder weinig inlevingsvermogen en respect voor wat er echt en al veel langer speelt rondom deze locaties.
  Het is straks 3 jaar na de eerste lokale publicatie over het Julianahofje (want ja, daar gaat het hier ook over) en nog nooit hebben we ons zo in de steek gelaten gevoeld door B&W als afgelopen jaar. Brieven, inspraak, meldingen, gesprekken etc. niets heeft mogen baten om de gemeente, initiatiefnemers en projectuitvoerders open, eerlijk en vooral constructief het gesprek te laten voeren met belanghebbenden. Participeren……? In dit stadium van het traject en na deze ontwikkelingen neemt niemand dat meer serieus.

 6. Wat mijn op viel na een stevige wandeling door ons dorp het staat vol met auto’s ook die van mijn .Nu wil deze gemeente hij huur huizen de parkeer plekken minderen omdat ze toch geen auto hebben te gek voor worden maar ja zo denken ze over ons bij deze gemeente . Maar terug over mijn wandeling liep ik langs de hoge weg voor echte Noordwijkers westeinder sloot tot mijn verbazing waar op nieuw bestraat is bij die grote villa’s hebben ze voor de deur 4 grote parkeer plaatsen per huis van de gemeente gehad en nog zelf een oprij laan voor nog eens 2 auto’s .Maar er kon geen voed pad af weten ze bij deze gemeente niet dat daar vele mensen een wandeling maken een rondje varkens bos uit komen bij het SJC. Veld .Hier zie je het verschil tussen het gewone volk en de mensen met centen die kunnen er ook niks aan doen dat deze gemeente zo denkt .Vergeet niet gemeente Noordwijkers dat de gewone mens ook deze parkeerplaatsen betaald hebben met hu belasting .Als je geen tweespalt wil krijgen moet je dit niet willen .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in