Bollenstreek – Rijkswaterstaat en vier waterschappen gaan maatregelen treffen tegen de verzilting die dreigt in de regio. Verzilting is de toename van het zoutgehalte in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater.

Door inzet van de zogeheten Klimaatbestendige Water Aanvoervoorziening (KWA) wordt in het gebied van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zoet water uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal gepompt. Dat wordt vervolgens naar het westen van Nederland gevoerd.

Oorzaken van het zoetwatertekort zijn de dalende Rijnafvoer en de aanhoudende droogte.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in