Meer woningen in wijk Nieuw Boekhorst

De plankaart van Nieuw Boekhorst

Voorhout – Er komen waarschijnlijk meer woningen dan eerder was voorzien in de nieuwbouwwijk Nieuw Boekhorst in Voorhout.

Tot nu toe was uitgegaan van de bouw van zo’n 900 woningen in de Voorhoutse nieuwbouwwijk Nieuw Boekhorst, die komt te liggen tussen enerzijds het oude dorp en de wijk Hooghkamer en anderzijds de gemeentegrens met Noordwijk. Maandag werd tijdens een presentatie voor de gemeenteraadsleden van Teylingen duidelijk dat dit aantal fors zal worden opgeschroefd. In de nu opgestelde concept-gebiedsvisie voor Nieuw Boekhorst wordt uitgegaan van de bouw van 1100 woningen. Gebleken is dat bij de bouw van 900 woningen niet het in het woonprogramma van de gemeente Teylingen opgenomen aantal woningtypes kan worden gerealiseerd. Dat programma gaat uit van 30 procent sociale woningen, 35 procent ‘bereikbare’ middeldure woningen en 35 procent dure woningen. Daarnaast is het rendement volgens de zes betrokken projectontwikkelaars te laag bij de bouw van 900 woningen. Vandaar dat er nu wordt uitgegaan van de bouw van 1100 woningen, waarvan 30 procent sociaal zal zijn, 20 procent ‘bereikbaar’, 30 procent middelduur en 20 procent duur. Twee derde van de te realiseren sociale woningen zal zijn in de vorm van appartementen, die gemiddeld in vier bouwlagen gebouwd zullen worden. Wooncorporatie Stek zal waarschijnlijk de bouw hiervan voor haar rekening nemen. In Nieuw Boekhorst komen vier kleinere wijkjes met elk een eigen karakter. Ook komt er veel groen, water met een passantenhaventje, fiets- en wandelpaden en parkeergelegenheid.

In de wijk is ook ruimte gereserveerd voor de bouw van een sporthal en de aanleg van een aantal sportvelden. GeĂ¯nteresseerde bewoners hebben aangegeven dat ze ook graag een kleine buurtsupermarkt in de wijk zouden zien. Eerder werd al bekend dat er ook een school in de wijk komt.

2 REACTIES

  1. Goede zaak, minder “dure” woningen ten gunste van meer sociaal en “bereikbare” (?) woningen waar de nood het hoogst is denk ik.
    Over een paar jaar willen wij ons -dan te- ruime huis misschien wel inwisselen voor kleiner.
    Appartement? Knarrenhof?
    Wij volgen met aandacht de ontwikkelingen!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in