Warmond – Het is vrijwel zeker dat er meer mogelijkheden komen voor de plaatsing van zonnepanelen in het beschermd dorpsgezicht van Warmond.

De commissie Ruimte van de gemeenteraad van Teylingen besprak dinsdag een motie waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen om het zonnepanelenbeleid voor monumenten en het beschermd dorpsgezicht te herzien. Uitgangspunt daarbij is dat het plaatsen van zonnepanelen wordt versoepeld. Op dit moment mogen in het beschermd dorpsgezicht, dat het grootste deel van de bebouwde kom van Warmond omvat, geen zonnepanelen worden geplaatst als deze zichbaar zijn vanaf de openbare weg. Dit om te voorkomen dat panden in het beschermd dorpsgezicht ‘ontsierd’ worden. Door de huidige regelgeving worden eigenaren van woningen ernstig beperkt in hun mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen, hetgeen volgens de indieners van de motie in deze tijd ongewenst is. Daarnaast wordt het als onredelijk ervaren dat er voor de aanvraag van de plaatsing van zonnepanelen leges moet worden betaald, hetgeen niet geldt voor eigenaren van woningen buiten het beschermd dorpsgezicht. Bovendien is het bij een aanvraag onzeker of er ook een vergunning wordt verstrekt, terwijl er wel kosten moeten worden gemaakt. De fracties van D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en Trilokaal, die gezamenlijk een ruime meerderheid in de gemeenterad vormen, willen dat het college de gemeenteraad zo spoedig mogelijk een herzien zonnepanelenbeleid voorlegt. In de raadsvergadering van 29 september zal over de door de fracties ingediende motie worden gestemd. Het lijkt er overigens op dat B&W de motie zal gaan uitvoeren, zo bleek tijdens de vergadering.

Een van de Warmonders die nu beknot wordt in zijn mogelijkheden om zonnepanelen op zijn woning te plaatsen is Jan Meershoek. Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte deed hij een beroep op de raadsleden om een verandering van de regelgeving voor het beschermd dorpsgezicht door te voeren, zodat ook hij en zijn dorpsgenoten van de voordelen van het plaatsen van zonnepanelen op hun woningen kunnen profiteren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in