Foto PB

Lisse – D66 en CDA zagen potentie in een raadswerkgroep Duurzaamheid, bestaande uit zes raadsleden, die adviezen uitbrengt richting de gemeenteraad over het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Maar de andere partijen gaven tijdens de raadsvergadering van donderdag aan daar niets in te zien.

D66-raadslid Jacqueline van Dooren wees de gemeenteraad erop dat de Rekenkamer het advies heeft gegeven om als raad ‘pro-actiever te zijn’ en ‘dichter bij het beleid en de controle’ van de klimaatdoelstellingen te zitten. Volgens Van Dooren kan er in die werkgroep ‘technisch de diepte in worden gegaan, de feiten worden bekeken, ongeacht waar je staat qua mening’. Raadslid Jeanette Loos van het CDA zag de werkgroep daarnaast als een manier om draagvlak onder inwoners en andere betrokkenen te bewerkstelligen, al tijdens de voorbereiding van besluiten. Ook zij wees erop dat de politieke besluitvorming nog steeds in de raad zou gebeuren.

VVD-raadslid Martijn Tibboel was hier niet door gerustgesteld. Volgens Tibboel zou je ‘het idee kunnen krijgen dat dit complexe en veelomvattende dossier door zes raadsleden buiten de openbaarheid wordt voorgekookt, met als doel om het daarna soepeler door de raad te loodsen’. Nieuw Lisse-raadslid Rob Veldhoven kon zich daarbij aansluiten: ‘Wij willen erg graag kritisch kunnen blijven en invloed kunnen uitoefenen waar nodig. Het gevaar van de werkgroep is dat we te veel aan de voorkant al gaan bepalen en vormgeven’. Ook raadslid Vincent Scheurwater van SGP-CU was bang voor een ‘voorkookgroep’. PvdA-raadslid Guus Mesman vond daarnaast dat het onnodig extra werk zou opleveren voor de raadsleden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in