Teylingen – De meningen van de fracties in de Teylingse gemeenteraad over een andere inzamelwijze van huishoudelijk afval zijn verdeeld.

Momenteel wordt oud papier, GFT-, PMD- en restafval gescheiden opgehaald in Teylingen. Het college zou het liefst zien dat er een vorm van omgekeerd inzamelen komt, waarbij inwoners hun restafval moeten wegbrengen naar containers. Dat zou een betere afvalscheiding bevorderen.

Wethouder Kees van Velzen moet nu van de commissie Ruimte een voorstel maken waarin wordt tegemoet gekomen aan de voorschriften om in 2020 maximaal 100 kilo per huishouden aan restafval in te zamelen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in