Archieffoto Willem Krol

Bollenstreek – Bij de gemeentes komen nauwelijks nog meldingen binnen over problemen met leerlingenvervoer. De start van een nieuwe vervoerder, Willemsen de Koning, leverde bij het begin van het schooljaar forse problemen op. Zo werden sommige kinderen niet of niet op tijd opgehaald of terug gebracht. De meldingen die nu nog binnen komen, gaan volgens de gemeenten vooral over communicatie zoals bereikbaarheid en ouders informeren. Op een aantal routes is er nog wel een probleem met lange rittijden/onlogische routes en wisselende chauffeurs. Willemsen de Koning verwacht dit rond de herfstvakantie op te lossen, bijvoorbeeld door ritten te splitsen.

De redactie van Bo krijgt berichten dat het verhaal hierboven niet klopt. Laat uw ervaringen weten via [email protected]

Lees hieronder de uitgebreide info van de gemeente op vragen van Bo.

  1. Wat zijn de maatregelen die de gemeente genomen heeft om de problemen op te lossen?

Vanaf de start van het schooljaar zijn onze medewerkers intensief bezig geweest om de problemen op te lossen voor de kinderen. Daarbij is ook veelvuldig contact met de ouders/verzorgers geweest. Hiervoor hebben we extra menskracht ingezet.

Ook hebben we alle ouders/verzorgers een aantal keer per brief geïnformeerd over de problemen in het leerlingenvervoer en de acties die we nemen om dit op te lossen.

In regioverband is een aantal keren met de directie van Willemsen de Koning om de tafel gezeten. In deze gesprekken bespraken we de problemen en zijn afspraken gemaakt met de vervoerder over oplossingen. We krijgen van Willemsen de Koning een schriftelijke terugkoppeling van de acties/verbeteringen.

  1. Hoe wordt het nakomen van die afspraken gemonitord?

Het nakomen van gemaakte afspraken ter verbetering van de dienstverlening aan ouders en kinderen wordt op diverse manieren gevolgd, dit is mede afhankelijk van de aard van de afspraak. We hebben vaste overlegmomenten met de directie van Willemsen de Koning. Als het bijvoorbeeld gaat om een individuele afspraak met een ouder dan vragen we de vervoerder om dit schriftelijk aan ons te bevestigen. Zo weten wij als gemeente wat er precies is afgesproken. Ook nemen we zelf in bepaalde gevallen contact op met ouders. Als het gaat over de bereikbaarheid van vervoerder tijdens piekmomenten dan zijn daar door de vervoerder ook acties op ondernomen, door meer mensen op het callcenter in te zetten. Daarnaast merken we, mede door deze nauwe monitoring van het proces en de wil bij de vervoerder om verbeterpunten snel op te pakken en door te voeren, dat het aantal meldingen bij ons sterk is afgenomen.

  1. Zijn er nu (naast de klacht van meneer) nog klachten die binnenkomen? Of gaat dit om een incident?

Op dit moment komen er bij de gemeente vrijwel geen meldingen binnen. In het geval dat er een melding binnenkomt, heeft dit vooral te maken met communicatie (o.a. bereikbaarheid, ouders tijdig informeren etc.). Hierover nemen we contact op met de vervoerder en maken verbeterafspraken met hen. Ook maken we afspraken met de vervoerder dat zij terugkoppelen aan de ouders/verzorgers.

Op een aantal routes is er nog wel een probleem met lange rittijden/onlogische routes en wisselende chauffeurs. Willemsen de Koning heeft langer de tijd nodig om dit op te lossen. Rond de herfstvakantie verwacht de vervoerder voldoende chauffeurs te hebben (er is nog een aantal chauffeurs in opleiding) om dit op te lossen, bijvoorbeeld door ritten te splitsen. In een van de brieven aan alle ouders/verzorgers hebben wij hen van dit laatste op de hoogte gebracht.

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in