Voorhout – De herinrichting van sportpark Elsgeest in Voorhout blijkt momenteel geteisterd te worden door misverstanden en kritiek over en weer tussen enerzijds de gemeente Teylingen en anderzijds handbalvereniging Foreholte.


Eind december liet handbalvereniging Foreholte weten de samenwerking met de gemeente rond de herinrichting van sportpark Elsgeest tot het minimale te willen terugbrengen. Aanleiding hiervoor was dat de vereniging van mening is dat ze onvoldoende door de gemeente gecompenseerd wordt voor de vervanging van het huidige verenigingsgebouw. Hoewel er eerder overeenstemming was bereikt over de wijze van compensatie, is de handbalvereniging tot de conclusie gekomen dat haar ambities voor de accommodatie verder reiken dan mogelijk is met het bedrag dat de gemeente hiervoor beschikbaar wil stellen. Het verenigingsgebouw zou groter moeten worden dan eerder overeengekomen, en de handbalvereniging wil dat de gemeente daaraan financieel meer bijdraagt. De gemeente stelt zich echter op het standpunt dat zij in eerste instantie verantwoordelijk is voor de aanleg van de velden, maar dat verenigingsgebouwen primair een verantwoordelijkheid zijn van de vereniging. Dat beleid hanteert de gemeente Teylingen voor alle accommodaties in de gemeente.


Tijdens de vergadering van de raadscommissie Welzijn bleek maandag dat allerlei misverstanden en kritiek ten grondslag liggen aan de nu ontstane situatie tussen de gemeente en de handbalvereniging. Inmiddels heeft wethouder Arno van Kempen een nader gesprek gehad met HV Foreholte, het bureau dat de herinrichting begeleidt, alsmede met de voetbal- en hockeyverenigingen die ook bij de herinrichting van sportpark Elsgeest betrokken zijn. Daarbij is duidelijkheid verschaft over waar de verschillende verantwoordelijkheden liggen. Toegezegd is dat bij verdere gesprekken over de herinrichting de ambtenaren van de gemeente meer betrokken zullen zijn en dat eerder gemaakte afspraken zorgvuldiger en beter zullen worden nagekomen. Wel gaf Van Kempen aan dat een verzoek voor extra geld voor B&W op dit moment niet aan de orde is, omdat de gemeenteraad eerder duidelijke financiële kaders heeft gesteld voor de herinrichting van het sportpark.

Daarnaast heeft de gemeente de handbalvereniging gewezen op de mogelijkheid om subsidies aan te vragen, maar daarvan heeft de vereniging tot nu toe geen gebruik gemaakt. Hoewel alle fracties in de gemeenteraad vinden dat er een oplossing moet worden gevonden voor de nu ontstane situatie en dat de herinrichting geen vertraging mag oplopen, blijft onduidelijk wat er verder gaat gebeuren. Voorzitter Frank Beijk (VVD) van de raadscommissie Welzijn wilde maandag geen verdere discussie hierover, nadat wethouder Van Kempen het standpunt van het college aan de commissieleden had uitgelegd. Volgens Beijk had de wethouder daarmee voldaan aan de vraag van PvdA en CDA om duidelijkheid te verschaffen over de opstelling van HV Foreholte en de gemeente.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in