Warmond – Een meerderheid van de raadscommissie Ruimte is voorstander van een grotere 30 kilometer-zone dan het college van B&W wil op de Herenweg in Warmond.  Na de herinrichting van de doorgaande weg door Warmond (Oosteinde, Herenweg, Sweilandstraat en Oranje Nassaulaan) moet het gedeelte van de weg tussen de Laan van Oostergeest en het spoorviaduct een 30 kilometer-zone worden, zo heeft het college voorgesteld. Hiermee zal de verkeersveiligheid voor met name fietsers en voetgangers verbeteren, zo is de mening van het college. De leden van de raadscommissie Ruimte zijn het daarmee eens, maar willen dat ook de snelheid van het autoverkeer tussen de Beatrixlaan en de Laan van Oostergeest wordt teruggebracht van 50 naar 30 kilometer. Onder andere enkele bewoners van dit deel van de Herenweg hebben hierop aangedrongen. Zij willen dat kinderen daar veiliger de weg kunnen oversteken op weg naar school, sportverenigingen of cultuurbeoefening. Deze voorzieningen liggen allemaal aan de overzijde van de Herenweg.   Zoals het er nu uitziet komen enkele partijen met een amendement op de plannen van het college in de raadsvergadering van donderdag 31 januari. Dat betekent wel dat de kosten voor de herinrichting nog eens toenemen met 450.000 euro. Die kosten gaan zonder de uitbreiding van de 30 kilometer-zone 3.766.500 euro bedragen. Dat is al 1.329.000 euro meer dan eerder begroot.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in