Sandra Groenendal, PvdA Teylingen

Teylingen – “Het heeft het leven van vele vrouwen gered, en het heeft mijn leven gered”. Met deze woorden zette het Teylingse PvdA-raadslid Sandra Groenendal de indiening van een motie kracht bij om staatssecretaris Paul Blokhuis ertoe te bewegen het periodiek borstonderzoek voor vrouwen weer terug te brengen van driejaarlijks naar tweejaarlijks.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid heeft besloten de tijdsinterval voor het periodiek borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks naar driejaarlijks. Groenendal riep de gemeenteraad van Teylingen op om bij de staatssecretaris kenbaar te maken dat de raad van mening is dat de genomen maatregel ongewenst en onverantwoord is. Zij wil er bij de staatssecretaris op aandringen de maatregel in te trekken en er alles aan te doen om te realiseren dat de tweejarentermijn zo consequent mogelijk wordt toegepast.

Volgens Groenendal heeft een driejaarlijkse controle tot gevolg dat er meer vrouwen aan borstkanker zullen overlijden. ChristenUnie-raadslid Frans Nederstigt liet weten dat hij contact had gehad met zijn partijgenoot Blokhuis, en hij had vernomen dat het oprekken van de controle termijn niet het gevolg is van een bezuiniging, maar van een onderbezetting van het personeel dat de controles uitvoert. Er moeten nu nieuwe mensen worden opgeleid en dat vraagt van het huidige personeel ook de nodige tijd. En om die tijd te krijgen is de controle termijn nu tijdelijk langer geworden.

Alle partijen lieten weten van harte te kunnen instemmen met de door Groenendal ingediende motie. Deze zal dan ook in de eerstkomende raadsvergadering unaniem worden aangenomen. Op voorstel van wethouder Arno van Kempen zal in de motie wel worden opgenomen dat de oproep aan de staatssecretaris niet namens het college van burgemeester en wethouders wordt gedaan, maar namens de gemeenteraad van Teylingen. Dit zou volgens hem meer zwaarte geven aan de motie, omdat de raad het hoogste bestuursorgaan van de gemeente is. (Zie link voor een video van een persoonlijk pleidooi voor het tweejaarlijkse onderzoek).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in