Bollenstreek – De Natuur- en Milieuorganisaties laten in een brief weten dat zij vinden dat de wegenplannen voor de Duin- en Bollenstreek niet goed zijn onderbouwd. Het afgelopen voorjaar hebben de Provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland en de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk een gezamenlijke ambitie geformuleerd in de vorm van een pakket mobiliteitsmaatregelen voor de Noordelijke Duin- en Bollenstreek.

Milieudefensie, de Vogelwerkgroep Zuid- Kennemerland en Behoud de Polders Hillegom, verenigd in de samenwerkende Natuur- en Milieuorganisaties, hebben deelgenomen aan de provinciale werksessies van te nemen mobiliteitsmaatregelen. Ze komen tot de conclusie dat er niets is gedaan met hun ingebrachte adviezen. Er wordt hoofdzakelijk gekeken naar het uitbreiden van autowegen. Andere mobiliteitsvormen zijn niet grondig onderzocht.

In de aanbevelingsbrief van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland gericht aan Provinciale Staten wordt de variant voor een nieuwe auto- en fietsverbinding tussen N208 en A44 ten Zuiden van Lisse (verlengde 2e Poellaan) voorgesteld. En een verkenning van een nieuwe verbinding tussen de N207 bij Hillegom naar de N206, met een Noordelijke aftakking naar de N442 De Zilk (en station Hillegom). Bovendien stellen zij fietsmaatregelen voor, waaronder begrepen de meerkosten van een fietstunnel onder de N208 ter hoogte van Lisse, en een bijdrage aan doorfietsnetwerken van Holland Rijnland.

De Natuur en Milieuorganisaties missen een geïntegreerd plan voor het uitbreiden en verbeteren van het openbaar vervoer in combinatie met het gebruik van snelfiets en auto voor woon-werkverkeer in de Duin- en Bollenstreek. Dit is keihard noodzakelijk om de klimaat- en stikstofdoelstellingen van het Rijk te halen. En draagt bij aan de provinciale doelstellingen voor natuurherstel in Natura 2000 gebied.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in