Hillegom – De gemeente Hillegom legt het ontwerp omgevingsplan voor de Zanderij en het buitengebied ter inzage. Het is een vervolg op de omgevingsvisie. In deze visie staat in woord en beeld hoe de toekomst van Hillegom er uit ziet. Het omgevingsplan is een vertaling hiervan. 26 Wetten zijn terug gebracht naar één wet en alles wat wel en niet mag staat in het omgevingsplan. Uiteindelijk moet het komen tot een interactief computerprogramma waarbij je op een adres klikt en ziet wat er kan en mag. Niet alleen de vastlegging van regels gaat anders, ook moeten ambtenaren anders gaan werken. In plaats van ‘nee’ zeggen moet het uitgangspunt ‘ja, mits’ worden. In de nieuwe regels krijgen inwoners veel meer een rol van initiatiefnemer. Op 9 maart houdt de gemeente Hillegom een informatiebijeenkomst over het ontwerp omgevingsplan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in