Noordwijk – De Noordwijkse CDA-fractie heeft aan B&W gevraagd hoe de stand van zaken is van de bouwplannen van Groot Hoogwaak en wanneer de gemeenteraad hierover wordt ingelicht.

Mede na overleg met omwonenden zijn enkele wijzigingen aangebracht in het bouwplan. De belangrijkste zijn: het losknippen van het Wantveld, een verdieping lager (zes woningen minder), een grotere afstand tot het Alexanderpark en een rechtstreekse ontsluiting van de parkeergarage op de Northgodreef. Volgens B&W heeft de gemeenteraad al ingestemd met de nieuwe plannen.

Vanwege de stikstofproblematiek ligt de wijziging van het bestemmingsplan stil. Zodra bekend is hoe het rijk dit oplost, worden ook alle zienswijzen op het plan aan de gemeenteraad voorgelegd, aldus B&W.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in