Sassenheim – De sloop, tijdelijke huisvesting en vervangende nieuwbouw van basisschool Het Sterrenwerk in Sassenheim gaat ruim 7,5 miljoen euro kosten.

De raadscommissie Welzijn kon maandag instemmen met het beschikbaar stellen van het krediet voor de nieuwbouwplannen van Het Sterrenwerk. Deze school is voortgekomen uit een fusie van de katholieke school De Kinderburg en de protestants-christelijke school De Rank, en valt onder de Stichting Sophia Scholen. De school is nu nog gevestigd op twee locaties, maar het is de bedoeling dat er gezamenlijke nieuwbouw komt op de plaats van de huidige Kinderburg. De nieuwe school zou oorspronkelijk veertien lokalen krijgen, maar nu is besloten om er zestien lokalen te realiseren. Daardoor kan worden afgezien van het plaatsen van twee noodlokalen bij basisschool De Overplaats, die eveneens onder Sophia Scholen valt. Volgens wethouder Arno van Kempen zijn ook de ouders van leerlingen van De Overplaats hier voorstander van.

Na de realisatie van de nieuwbouw voor Het Sterrenwerk zal het huidige gebouw van De Rank aan de Sint Antoniuslaan beschikbaar komen voor huisvesting van de openbare basisschool Het Bolwerk. De hoofdvestiging daarvan zit nu aan de Menneweg, met een dependance aan de Diligence. Het huidige gebouw van Het Bolwerk aan de Menneweg zal dan een andere bestemming krijgen dan voor onderwijs, liet de gemeente al eerder weten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in