foto Facebook Gravendam

Noordwijkerhout – Het bedrijventerrein Gravendam krijgt een nieuwe BIZ (bedrijveninvesteringszone) toegekend.

De huidige BIZ loopt aan het eind van dit jaar af en het bestuur van de BIZ vereniging Gravendam heeft aan het gemeentebestuur een nieuw BIZ-plan voorgelegd, voor de periode van 2022 – 2026. Er komt nog een draagvlakonderzoek, om te kijken of de meeste ondernemingen de vernieuwing van zo’n BIZ steunen. Daarna moet de gemeenteraad van Noordwijk nog haar goedkeuring geven.

Een aantal jaren geleden is op initiatief van de Ondernemersvereniging Gravendam een BIZ (Bedrijven Investeringszone) ingesteld. Iedere ondernemer op Gravendam draagt hier verplicht aan bij. Van de inkomsten is een collectief en actief camerasysteem ingesteld. Dat is een groot succes geworden: het aantal inbraken is teruggebracht naar nul. ,,De alarmsystemen van de ondernemers zijn aangesloten op het collectieve cameranetwerk. Zodra er een verdachte situatie is worden alle camera’s op het bedrijventerrein ingeschakeld en kan live gekeken worden naar de situatie indien nodig de politie gewaarschuwd.’’

Als het aan de Ondernemersvereniging ligt, wordt de BIZ ook na 2021 voortgezet. Maar tegen die tijd is het camerasysteem al afbetaald; waar worden de inkomsten van de verplichte bijdrages dan aan besteed? Uiteindelijk beslissen de ondernemers op het bedrijventerrein hier zelf over, maar Timmers en Groot hebben hier wel een idee over. ,,De verkeersveiligheid op het terrein gaat ons aan het hart. Af en toe vinden hier aanrijdingen plaats en onlangs was er nog een behoorlijk ernstig ongeval op het fietspad. Het is de hoogste tijd, dat er een tweede ontsluitingsweg aangelegd wordt voor Gravendam. We lobbyen hiervoor al jaren en, als de leden van de Ondernemersvereniging hier mee in stemmen, dan zijn we bereid om aan een deel van de plannen voor de aanleg van die ontsluitingsweg financieel bij te dragen.’’

Een andere hartenwens van de ondernemers is de uitbreiding van het bedrijventerrein Gravendam. Naast de Gieterij / Maandagsewetering ligt vijf hectares te wachten om er bedrijfspanden op te zetten. Nu het dorp Noordwijkerhout onder de gemeente Noordwijk is komen te vallen, roepen Timmers en Groot het gemeentebestuur van Noordwijk op om zich hard te maken voor de versnelde uitbreiding van Gravendam.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in