Foto: Twitter Milan Schenk

Teylingen – Het besluit van de fractie van Lijst Schenk om in de gemeenteraad van Teylingen voortaan verder te gaan als FVD Teylingen, lijkt niet zomaar uit te voeren te zijn.Donderdag werd bekend dat de door Milan Schenk gevormde eenmansfractie Lijst Schenk in de Teylingse raad verder wil gaan onder de naam FVD Teylingen. Dat voornemen werd bekend gemaakt door middel van een persbericht van de landelijke partij Forum voor Democratie, waarvan fractievoorzitter Thierry Baudet de bekendste representant is. Aan een naamsverandering van een fractie zitten echter nogal wat haken en ogen, zo blijkt uit navraag bij de raadsgriffie van Teylingen. Raadsgriffier Robert van Dijk benadrukt dat het de voorzitter van de gemeenteraad is die er formeel over gaat. Hij wil eerst nader advies inwinnen bij de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG), maar dat zal pas gebeuren zodra er een verzoek is binnengekomen om de fractienaam van Lijst Schenk te veranderen. Zo’n verzoek is nu nog niet ontvangen, laat Van Dijk desgevraagd weten. Tot die tijd blijft de fractie Lijst Schenk heten.Het huidige reglement van orde van de gemeenteraad, waarin dit soort zaken geregeld is, lijkt niet te voorzien in de voorgenomen naamswijziging. De VNG heeft weliswaar een nieuwe zogenaamde modelverordening opgesteld, maar het is uiteindelijk de gemeenteraad die beslist hoe een eventueel nieuw reglement van orde eruit komt te zien. In de nieuwe modelverordening zijn meer mogelijkheden opgenomen voor raadsleden die zich afsplitsen van een fractie, en voor fracties over het kiezen van een fractienaam. De VNG motiveert volgens de griffie deze aanpassing met de opmerking “dat de samenleving de laatste jaren sterk in ontwikkeling is, zo ook het politieke speelveld. Er is, meer dan voorheen, sprake van afsplitsingen en nieuwe fractienamen”, aldus de VNG. Zij geeft aan dat de wetgever hier geen beletselen voor heeft opgeworpen, zodat het in principe is toegestaan tussentijds fractienamen te wijzigen. Daarmee kiest zij voor een ruimere interpretatie van dit soort vraagstukken.Ook het gebruik van de fractienaam ‘Partij voor Teylingen’ zou volgens het huidige reglement van orde voor de gemeenteraad niet zomaar mogelijk zijn, ondanks dat de van het CDA afgesplitste Joep Derksen deze fractienaam hanteert sinds hij als zelfstandig raadslid verder is gegaan in de Teylingse gemeenteraad.   Overigens noemt de griffie van Teylingen de nu voorgenomen naamswijziging van Lijst Schenk “een interessant juridisch vraagstuk”, gelet op de complexiteit van deze kwestie.

2 REACTIES

  1. Fascisten hebben geen plek in de parlementaire democratie. Die hele Schenk zou per direct uit de raad gedonderd moeten worden. Wordt tijd dat we op houden met dat eindeloze tollerante gedrag jegens intollerante haatzaaiers.

  2. Misschien geeft dat meneer Schenk de tijd de letters FVD anders in te vullen. Dit naar aanleiding van de walgelijke actie van Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren naar journalist, zelf noemt hij het rioolrat, Merel Ek van SBS6.
    Meneer Schenk zou voor FVD kunnen invullen: Forum Voor Demonisering of Forum Voor Dreigementen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in