Links en midden de twee officiële ontwerpen. B&W hebben voorkeur voor de enkele leeuw. Rechts het alternatief van Thomas Steenvoorden.

Noordwijk – Er is kritiek op de ontwerpen voor het wapen van de fusiegemeente Noordwijk. De Hoge Raad van Adel maakte hiervoor twee ontwerpen.

Een inwoner meldt aan de gemeenteraad dat beide ontwerpen qua historische onderbouwing niet kloppen. Hij pleit ervoor de leeuw te voorzien van rode tong en nagels. Daarmee wordt volgens hem teruggegrepen op het oudst bekende wapen van Jan van Noordwijk, ambachtsheer van Noordwijk en Noordwijkerhout. In het Noordwijkerhouts Weekblad wijst Jan Duivenvoorden (Heeremenis) op het ontwerp met beide leeuwen tegenover elkaar. Dat zou volgens de Raad van de Adel wijzen op hoffelijkheid, maar volgens B & W kunnen de leeuwen net zo goed worden gezien als ruziënde partijen. Duivenvoorden vindt dat B & W zich laat leiden door mogelijke, negatieve interpretaties. Hij wijst op de heraldieke regels en vindt het een gemiste kans om inwoners mee te nemen in een symbool van verbinding. Ook grafisch ontwerper Thomas Steenvoorden vond de twee ontwerpen niets en maakte een alternatief wapen met een diagonale band.

De gemeenteraad beslist op 19 november over het nieuwe gemeentewapen van Noordwijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in