Noordwijkerhout – Woningstichting Sint Antonius van Padua, Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk en gemeente Noordwijkerhout hebben dinsdag de prestatieafspraken hernieuwd en aangevuld. In de afspraken is vastgelegd hoe de woningstichting in 2019 bijdraagt aan de realisatie van de woonvisie ‘Noordwijkerhout, gewoon bijzonder’. In de prestatieafspraken leggen de drie partijen voorstellen vast om het sociale volkshuisvestingsbeleid de komende jaren nog verder te verbeteren. Dat gaat van plannen voor onderhoud tot energiebesparing en van een gematigd huurbeleid tot de opvang van kwetsbare groepen. Woningstichting Sint Antonius van Padua en de gemeente investeren de komende jaren gezamenlijk in duurzaamheid en het zorggeschikt maken van bestaande en nieuwe sociale huurwoningen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in