Hillegom – De burgemeester en de drie wethouders van het college van Hillegom hebben de portefeuilles opnieuw verdeeld. Nadat wethouder Fred van Trigt aankondigde voorgedragen te zijn als burgemeester voor Zoeterwoude, besloot het college met drie wethouders en de burgemeester verder te gaan. Deze nieuwe portefeuilleverdeling gaat in op het moment dat Fred van Trigt Hillegom verlaat als wethouder. De nieuwe taakverdeling:

Burgemeester Arie van Erk

Algehele beleidscoördinatie (incl. projecten), Integrale veiligheid, Ondermijning, Openbare orde, Juridische zaken, Integriteitsbeleid, Handhaving, Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking, Personeel en organisatie, Communicatie, Dienstverlening, Burger-/overheidsparticipatie, Control. Project: Coördinatie Versterken van de wijk (gebiedsgerichte integrale aanpak woon- en leefomgeving) 

Wethouder Anne de Jong

1e locoburgemeester, Financiën, Wonen, Grondzaken en GOM, Openbare werken. Projecten: Centrumontwikkeling, Vossepolder, Bloemswaard e.o, Jozefkerk, Arbeidsmigranten. 

Wethouder Karin Hoekstra

2e locoburgemeester, Coördinatie Omgevingsvisie en implementatie Omgevingswet en -plannen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Natuur, Landschap, Recreatie, Milieu, Energietransitie en coördinatie uitvoeringsprogramma duurzaamheid Hillegom, Kunst, Cultuur en Cultuur Historisch Erfgoed, Verkeer en vervoer, Onderwijs, Accommodatiebeleid. Projecten: Hillegom Noord, Nieuwbouw Leerwinkel/Jozefschool, Nieuwbouw Giraf, Healthy Hillegom.

Wethouder Jan van Rijn

Participatiewet (werk en inkomen), Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd, Gezondheid, Sport, Welzijn, Economie (inclusief toerisme). Projecten: Integrale toegang tot zorg, Afval, Julianapark, Healthy Hillegom.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in