Nieuwe wethouders en akkoord Lisse gepresenteerd

Het college van B & W in Lisse. Van links naar rechts: Jolanda Langeveld, Riet Austie-Ziengs, burgemeester Lies Spruit en Kees van der Zwet (Foto: Sven van der Vlugt Fotografie)

Lisse – De gehele raad presenteerde donderdag het raadsakkoord ‘Samen voor Lisse’. In plaats van een klassieke coalitie en oppositie hebben de Lissese partijen samen plannen gemaakt, zodat er minder vergaderd hoeft te worden en meer tijd overblijft voor contact met inwoners, ondernemers en organisaties. De partijen noemen het zelf een uniek akkoord voor Nederlandse begrippen. Er staan opdrachten in voor het college en onderdelen waarop de raad geen consensus bereikt heeft.

Speerpunten voor het beleid zijn het op orde brengen van de gemeentelijke financiën, bouwen, mobiliteit, de lokale energietransitie, klimaatadaptatie, de maatschappelijke agenda en de omgevingsvisie. Jolanda Langeveld (Nieuw Lisse) en Kees van der Zwet (CDA) zetten hun wethouderschap voort, Riet Austie-Ziengs is nieuwe wethouder namens de VVD. Zij zal zich richten op thema’s als jeugd, energie en klimaat en sport en cultuur. Door de benoemingen kwamen er twee plaatsen vrij in de gemeenteraad. Jeroen Rijkmans (Nieuw-Lisse) en Frank Mélotte (CDA) zijn beëdigd als raadslid.

Een belangrijk onderwerp tijdens de verkiezingen is woningbouw. In 2030 zijn er zo’n 1000 woningen extra nodig schat de raad in. De raad wil daarom inzetten op starterswoningen en seniorenwoningen om zo de doorstroom te bevorderen. Daarnaast zal het college een manier vinden om het opkopen van woningen tegen te gaan. Met de Lissenaren wil de raad in gesprek gaan door de themabijeenkomst ‘Hoe groot mag Lisse worden’.

Mogelijk opnieuw betalen voor restafval In 2023 wordt opnieuw naar het afvalbeleid gekeken. Mogelijke manieren om afval beter te scheiden zijn voor de raad het betalen voor restafval of korting op de afvalstoffenheffing bij goed scheiden. In 2019 is dit al eerder geprobeerd in Lisse, maar dit zorgde voor zwerfvuil of dumpingen elders. De nieuwe wethouder Austi gaat zoeken naar een oplossing waarop afvalscheiding wel gestimuleerd kan worden.

De gemeenteraad ziet vrijwilligers bij sport, cultuur, geloofsgemeenschappen en andere verenigingen als onmisbaar. Om van elkaar te leren zal het college samen met de verenigingen eind dit jaar een verenigingsdag organiseren. Vrijwilligers en bestuurders kunnen elkaar ontmoeten en verder van elkaar leren.

Nu het raadsakkoord is gepresenteerd gaat de gemeente opzoek naar het zoeken van manieren om meer participatie te stimuleren. Het hele raadsakkoord is hieronder te bekijken.

Raadsakkoord gemeente Lisse 2022-2026- Samen voor Lisse (1)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in